Євген
Євген
CBDO
02.01.2024

Що таке MRP система: ключові функції та переваги

Євген
Євген
CBDO
02.01.2024
02.01.2024
5.0
7953
10 хвилин
0

Будь-яке виробництво пов'язане з логістикою: закупівля сировини, організація складу, налагодження постачання продукції тощо. Організація усіх цих процесів – доволі трудомісткий та непростий процес. Якщо тільки у вас немає спеціального програмного рішення, яке може допомогти. На щастя, такий софт існує – це MRP системи. Поговорімо про те, що таке система планування матеріальних ресурсів, як вона працює і для чого потрібна.

Що таке MRP система?

MRP – це процес планування матеріальних потреб підприємства (material requirements planning). Він вимагає беззастережної точності, високого контролю та постійних оновлень, а також обліку величезної кількості даних. Будь-яка помилка в плануванні може призвести до збитків: простою потужностей або транспорту, перевантаження складу, втрати замовлення або контракту з клієнтом тощо.

Аби планувати управління ресурсами вручну, підприємству потрібен цілий відділ з десятками фахівців. У доцифрову епоху це так і було: менеджери й аналітики витрачали безліч часу, аби отримати приблизні прогнози та хоч трохи знизити ризик помилок та втрат. Вже у шістдесятих роках ХХ століття розпочалися перші спроби застосувати у плануванні комп’ютер. Так виникли перші зразки MRP-систем, які за десятиліття еволюціонували у сучасні MRP та ERP-платформи.

MRP – це програмне рішення, що допомагає планувати потреби підприємства в матеріалах, сировині, компонентах та продукції для виробництва й постачання. MRP використовує інформацію про структуру, технології, календарний план, складські запаси, договори постачання та будь-які інші ресурси, щоб розрахувати оптимальну кількість та терміни закупівель для виробництва. 

Якщо описувати MRP простими словами, то це потужний “калькулятор“ для підрахунку обсягів матеріалів і компонентів, необхідних у виробництві. Він працює у три кроки: 

  • враховує наявні обсяги сировини й компонентів;

  • визначає, яких матеріалів і компонентів бракує;

  • планує виробництво або закупівлю усього необхідного.

Така система здатна замінити постійну роботу цілого відділу, допомагає організувати ефективний виробничий процес та ланцюжки постачання. 

Призначення MRP системи

Будь-яка система MRP покликана забезпечувати всі умови для виробництва кінцевого продукту, але при цьому здійснювати закупівлі максимально продумано і своєчасно, щоб не перевантажувати склад.

Тож цей софт має вирішувати три ключових завдання: 

  1. Забезпечувати постійну наявність і готовність сировини й компонентів до виробництва, а  також запас готової продукції, доступної для постачання споживачам;

  2. Підтримувати якомога нижчий рівень завантаженості складів сировиною, компонентами та продукцією, аби уникнути простою;

  3. Сприяти організації виробництва, графіку доставлення й закупівель.

Відтак призначення MRP системзабезпечувати безперебійне виробництво й постачання продукції, автоматизовувати планування, закупівлі й логістику, підвищувати ефективність підприємства та мінімізувати ризики помилок. 

Головні переваги MRP системи 

Функціонал MRP давно став стандартом сучасної промисловості та логістики. В цьому немає нічого дивного, адже сучасна MRP-система надає підприємству низку переваг. 

Інтеграція даних

MRP об`єднує в єдиному цифровому середовищі розпорошені дані з різних джерел: плани закупівель, звіти, різноманітні інформаційні бази тощо. Це дозволяє налагодити взаємодію між підрозділами підприємства, дає комплексний погляд на виробничий процес і підвищує якість прийняття рішень. 

Підтримка мінімального рівня складських запасів

Підприємству важливо підтримувати низький рівень запасів сировини, компонентів і товару на складі, аби уникнути додаткових операційних витрат та фінансових ризиків. Надмірні запаси ведуть до збільшення видатків на зберігання, транспортування, страхування й обслуговування складу. Водночас запаси мають забезпечувати можливості безперервного виробництва. 

Контрольованість складських запасів

Серед іншого, MRP-системи дозволяють вести чіткий облік кожної товарної одиниці, яка надходить на ваш склад, або виходить з нього. Це мінімізує ризик втрати товару з тих чи інших причин, дозволяє прослідкувати увесь його рух у вашому ланцюжку постачання й гарантувати його потрапляння у виробничий процес, чи на полиці магазинів.

Гнучкість планування та менеджменту

Диджитал-середовище дозволяє побудувати менеджмент виробничого процесу з мінімумом бюрократії й реагувати на потреби ланцюжків постачання в режимі реального часу. Оператор MRP-системи може оперативно змінювати плани та закупівлі з огляду на мінливий стан ринку: зміни в попиті, доступність постачальників, динаміка цін на сировину тощо. 

Глибока автоматизація 

MRP-система дозволяє автоматизувати процеси закупівель, менеджменту виробництва та логістики. З одного боку, це скорочує будь-які ризики людського фактора, що завжди можуть нашкодити підприємству. З іншого, автоматизація дозволяє вирішувати завдання планування швидко та ефективно, із мінімальним залученням персоналу.

Таким чином MRP-система виводить увесь бізнес-процес підприємства на новий рівень: вона допомагає оптимізувати видатки на логістику, забезпечує керованість закупівель та безперервність операцій, мінімізує ризики й підвищує загальний рівень культуру менеджменту в компанії. 

Ключові функції MRP системи

Сучасні корпоративні MRP надають підприємству широкий набір інструментів для прорахування потреб у матеріалах, планування закупівель, оптимізації виробництва, збереження, транспортування та доставлення продукції кінцевому споживачу. Розберімо ці інструменти детальніше, визначимо функції MRP системи.

Планування продажів. Це процес визначення потреби у готовій продукції на основі аналітики й замовлень на продажі. Система отримує дані про замовлення, аналізує наявні запаси й за потреби планує додаткові партії. Так формується план виробництва. Важливо, аби він залишався гнучким і міг бути скоригований системою з огляду на зміни ринку.

Планування виробництва. Інструменти MRP дозволяють побудувати оптимальний графік виробництва з огляду на попит, план продажів, доступну сировину і компоненти тощо. Система дозволяє прорахувати необхідні обсяги та строки постачання кожного матеріалу чи компоненту для вироблення готового продукту. 

Забезпечення ресурсів. MRP дозволяє планувати та оптимізувати витрати виробничих ресурсів, таких як сировина, обладнання, робоча сила тощо. Система дозволяє аналізувати ресурсні обмеження, розподіляти ресурси за пріоритетами й балансувати виробничі плани.

Управління попитом. Системи MRP можуть містити функціонал аналізу й прогнозування попиту на продукцію, що базується на історичних даних, поточних замовленнях на продажі й прогностичних моделях. Аналітика попиту впиває на виробничий план, система визначає необхідні обсяги та строки постачання продукції, аби задовольнити ринок. 

Документообіг. Важлива функція MRP – автоматизація та стандартизація документообігу: автоматичне формування замовлень постачальникам, товарних накладних, звітів тощо. Електронний документообіг особливо важливий для великих підприємств та організацій – він прискорює усі операції, мінімізує бюрократію та скорочує офісні видатки, що в масштабах великого бізнесу можуть бути дуже суттєвими.

Планування поставок. Інструменти MRP дозволяють координувати та оптимізовувати постачання сировини й компонентів для виробництва продукції. Цей процес передбачає формування планів закупівель, пошук та вибір постачальників, узгодження й укладення договорів та контроль поставок.

Управління фінансами. Це функціонал для контролю й розподілу фінансових ресурсів, пов'язаних із виробництвом і постачанням продукції. Цей процес охоплює бюджетування виробництва, облік та аналіз фінансових операцій, фінансове планування і прогнозування тощо.

Контроль виходу продукції. MRP дозволяє вести детальний і точний облік використання сировини та випуску готової продукції на підприємстві. Оператори системи чітко бачать кількість і вартість ресурсів, що були затрачені на виробництво, а також кількість та якість продукції, що була отримана в результаті.

Менеджмент специфікацій. Платформи MRP дозволяють систематизовано зберігати та корегувати специфікації, що містять детальний склад, структуру та вимоги до продукту, який виробляється. Специфікації дозволяють системі прораховувати потреби у матеріалах і компонентах для виробництва. Як результат, зміна специфікації автоматично враховується у виробничому плані.  

Статистика. Цифрові рішення MRP надають підприємству широкі можливості для аналітики, збирання та опрацювання детальної статистики виробництва й постачання продукції. Це дозволяє враховувати сильні та слабкі сторони підприємства, підвищувати ефективність операцій, будувати прогнози та плани з розвитку бізнесу.  

Ми навели лише основні функції MRP-систем. На цьому ринку існує безліч кастомних рішень, що зазвичай мають унікальний функціонал. Тож перелік функцій можна доповнювати. Чимало MRP систем за своєю суттю наближаються до більш комплексного ERP-софту. 

Роль MRP в ERP системах

Вище ми згадували, що концепція MRP виникла у шістдесятих – практично одночасно з появою перших комп’ютерів, придатних до комерційного використання. Попри величезну вартість і обмежені можливості, комп’ютери вже тоді показали свою ефективність в завданнях планування процесів на промислових підприємствах. Однак це був лише початок, адже протягом наступних трьох десятиліть обчислювальна техніка ставала дешевшою і потужнішою, а практики її застосування покращувались. 

На початку дев’яностих аналітики Gartner запропонували термін ERP (Enterprise Resource Planning). Так вони визначали подальшу еволюцію MRP: нові подібні системи прагнули охопити не лише роботу з матеріальними активами, але й практично усі процеси та активи бізнесу: людські, фінансові, інтелектуальні тощо. 

Відтак сьогодні роль MRP систем дещо змінилась. Часто вони виступають не самостійним продуктом, а одним з модулів корпоративної ERP-системи. Дуже часто це ключовий компонент ERP, навколо якого вибудовуються усі інші процеси та функціонал. Зазвичай це стосується компаній реального сектору: видобувна промисловість, виробництво, енергетика тощо. У цих сферах пріоритетом завжди залишається ефективне управління матеріальними процесами та ефективне використання ресурсів. 

Водночас існують і компанії, які не потребують функціонала MRP, й користуються ERP без нього. Зазвичай йдеться про сферу послуг, освіту, IT-послуги та інші сфери, які не пов’язані безпосередньо з матеріальним виробництвом. 

Плюси використання ERP системи разом з MRP

Доцільність використання ERP та MRP має визначатися індивідуально для кожного бізнесу. Адже різні компанії з різних індустрій мають цілком різні потреби та вимоги до цифрових інструментів. Однак загалом поєднання можливостей MRP та більш широкого функціонала MRP дає бізнесу низку переваг. Наведемо основні плюси.

Комплексна оптимізація виробництва

MRP дозволить зменшити витрати сировини, компонентів та ресурсу устаткування при виробництві. Однак ERP додатково допоможе скоротити операційні витрати, мінімізувати ризики людського фактора, ефективніше розподіляти людські та фінансові ресурси у виробничому процесі, враховувати широкий контекст ведення бізнесу. Це дозволяє комплексно оптимізувати виробництво – робити його дешевшим та швидшим, забезпечуючи при цьому якість продукції. 

Узгодження планів різних підрозділів

ERP з функціями MRP допомагає гармонізувати плани виробництва із планами закупівель, продажів, фінансів, та маркетингу. Це дозволяє усунути дублювання даних і помилки, що може вберегти компанію від втрати часу, ресурсів та довіри клієнтів. MRP та ERP інтегрують різні функції бізнесу в єдину систему, яка забезпечує своєчасний та точний обмін інформацією між відділами та підрозділами. 

Менеджмент в реальному часі

Можливості MRP та ERP дозволяють оперативно реагувати на зміни зовнішнього та внутрішнього середовища, такі як попит, ціни, конкуренція, політичні та форс-мажорні обставини тощо. За допомогою диджиталу можна майже миттєво коригувати плани виробництва, поставок та закупівель, а також відповідно адаптувати асортимент, цінову політику та маркетингові стратегії. Таким чином, MRP та ERP допомагають підприємству зберігати гнучкість і адаптивність.

Підсилення контролю над ланцюжками постачання

Використання MRP та ERP відкриває широкі можливості для управління запасами, скорочення надлишків та дефіцитів, підвищення оборотності продукції. До того ж вони покращують координацію та взаємодію з усіма учасниками ланцюжка постачання: як всередині компанії, так і за межами її структури. Функціонал планування виробництва, управління складськими площами та механізмами транспортування підвищує надійність та прискорює темпи доставлення.

Покращення досвіду кінцевого споживача

На відміну від MRP, ERP має у своєму складі функціонал для роботи з клієнтами або кінцевими споживачами, який дозволяє точково покращувати та персоналізовувати сервіс. Відтак поєднання цих систем відкриває можливість врахувати зворотний зв’язок й унікальні запити від споживачів вже на етапі виробництва. До того ж на покращення досвіду клієнтів працюють висока якість продукції та швидке й безпомилкове доставлення, що забезпечується ефективністю MRP та ERP.

Тож сумісне використання функціонала систем MRP та ERP дозволяє розкрити їх потенціал на 100%. Це йде на користь як бізнесу, так і споживачам.

Рекомендуємо почитати
Розширте можливості вашого бізнесу з ERP

Дізнайтеся більше про ключові функції ERP у нашій статті!

Детальніше

WEZOM допоможе створити вашу ERP систему з можливостями MRP

За 24 роки на ринку наша команда напрацювала величезний досвід створення комплексних IT-продуктів для бізнесу: веб- і мобільні додатки будь-якої складності, ERP-системи, логістичний та виробничий софт тощо. Ми маємо унікальний досвід створення ПЗ для eCommerce, промисловості, енергетики та інших сфер.

Наша головна пропозиція – індивідуальна високоякісна розробка під унікальні потреби бізнесу. До нас звертаються тоді, коли різноманітні хмарні і пакетні рішення не задовольняють вимог бізнесу щодо функціонала, безпеки, масштабування та кастомізації.

Як приклад, в одному з наших нещодавніх кейсів ми реалізували кастомну ERP для міжнародного енергетичного холдингу. Нове рішення замінило застарілий софт від зовнішніх постачальників, який давно не задовольняв потреб компанії у частині юзабіліті та кібербезпеки. 

Якщо вас цікавлять подібні рішення для виробництва чи налагодження процесів у власному бізнесі, ви опинилися на правильній сторінці. Звертайтеся по консультацію до наших фахівців просто зараз. Ми допоможемо обрати найкращі рішення та технології. 

Висновки 

Ми з’ясували, що таке MRP система – це програмне забезпечення, яке допомагає вирішити найважливіші завдання виробництва та логістики. Завдяки MRP підприємство може мінімізувати ризики, скорочувати витрати на виробництво завдяки оптимізації процесів та ресурсів, легко адаптуватися до змін ринку, гнучко планувати виробництво і закупівлі, покращуючи досвід своїх споживачів та власні показники. 

Сьогодні “класичні” MRP-системи використовуються не так часто. Здебільшого вони входять до складу більш комплексних рішень – платформ ERP, що охоплюють не лише матеріальний менеджмент, але управління всіма активами та процесами підприємства (матеріальними, людськими, інтелектуальними тощо). Вдале поєднання можливостей MRP та ERP у практиці підприємства відкриває перед бізнесом низку переваг: оптимізація виробництва, гнучкий менеджмент, ефективний контроль логістичного ланцюжка тощо. 

Як реалізувати ці переваги на практиці? Наш досвід свідчить, що найкращий шлях до цієї мети – індивідуальна розробка MRP та ERP під унікальні запити бізнесу. Аби досягти успіху, реальному сектору зазвичай потрібна допомога фахової і досвідченої IT-команди.  

FAQ

Що таке MRP система?

MRP – це софт для планування менеджменту матеріальних ресурсів підприємства: закупівлі матеріалів та сировини, темпів виробництва, організації логістики тощо. Аби краще розуміти, що таке MRP, уявіть собі потужний “калькулятор“, який прогнозує потребу в певній сировині, а відтак планує закупівлі й виробничий процес. 

MRP та ERP системи – це одне й те саме?

Поняття MRP та ERP іноді використовують як синоніми, але це дещо різні системи. MRP-система сфокусована виключно на матеріальних активах та процесах підприємства: закупівля сировини й компонентів, формування виробничих планів тощо. ERP-системи більш комплексні – вони охоплюють як матеріальні, так і нематеріальні активи і процеси: управління персоналом, взаємодія з клієнтами, маркетинг, фінанси тощо. 

Навіщо компанії інтегрувати MRP систему?

Використання MRP є вкрай важливим для компаній реального сектору, що сфокусовані на фізичних виробничих процесах. MRP допомагає автоматизувати та оптимізувати закупівлі компонентів і сировини, побудувати виробничий план відповідно до реалій ринку та завдань бізнесу, забезпечити гнучкість менеджменту та надійність ланцюжків постачання.

Євген
Про автора
Євген
CBDO
Досвід роботи 9 років
Експерт з IT-продуктів, допомагає потенційним клієнтам WEZOM підібрати оптимальні платформи і технології для вирішення завдань бізнесу.
Більше статей від автора
Як вам стаття?
5.0
Проголосувало: 6
Давайте обговоримо Ваш проєкт
Натискаючи кнопку “Відправити”, ви даєте згоду на обробку особистих даних. Детальніше
Коментарі
(0)
Будьте першими, хто залишить коментар
wezom logo
Залишились питання?
Залиште контактні дані. Наш менеджер зв'яжеться та проконсультує вас.
Підписуйтесь на розсилку Айтижблог
blog subscriber decor image
Бажаєте отримувати цікаві статті?
Натискаючи кнопку “Відправити”, ви даєте згоду на обробку особистих даних. Детальніше
Слідкуйте за нами у соціальних мережах
Цей сайт використовує cookie-файли для більш комфортної роботи користувача. Продовжуючи переглядати сайт, Ви погоджуєтеся на використання cookie.