Олена
Олена
Project Manager
18.01.2024

Ключові методології розробки програмного забезпечення: робота команди зсередини

Олена
Олена
Project Manager
18.01.2024
18.01.2024
4.9
37793
10 хвилин
0

Розробка якісного продукту починається з визначення його життєвого циклу. Це чіткий план дій, що дозволяє зрозуміти, що має вийти в розробників, як досягти результату та які методи для цього використати. Методологія розробки програмного забезпечення — це перевірені способи та практики, що дозволяють створити діджитал-продукт правильно та якісно. В IT існує декілька фундаментальних методик розробки програмного забезпечення. Про них сьогодні й поговоримо.

Що таке модель розробки продукту і для чого вона потрібна

Кожен проєкт має власний життєвий цикл. Це етапи, якими проходить вся розробка. Починається він зі створення ідеї та прийняття рішень. Ви вирішили зробити сайт або додаток для своєї компанії — у цей момент життєвий цикл уже розпочато.

Далі виконується підготовка та аналіз, пошук концепції та шляху створення продукту. Коли стає зрозумілим, що ви хочете отримати, потрібно вирішити, як цього досягти. На етапі аналітики ідея перетворюється на план дій, підбирається стек технологій, обираються зокрема й методології розробки програмного забезпечення.

Це підхід, за яким команда розроблятиме продукт. І від вибору цього підходу залежить в тому числі й якість кінцевого продукту. Адже вибір моделі розробки ПЗ дозволяє визначити порядок виконання та реалізації завдань, розробити систему контролю та оцінки розробки, сформувати терміни створення продукту, визначити вартість. Вибір методики дозволяє досягти стабільності під час розробки, а це одне з основних завдань.

Сам процес розробки програмного забезпечення складається з приблизно однакових етапів. Про них ми поговоримо далі. Але як ці етапи будуть реалізовуватися, як вони пов'язані між собою та за якими принципами працюють — визначає методологія розробки ПЗ. Її завдання наступні:

 • допомагає зрозуміти, як реалізувати ідею та створити продукт, корисний для бізнесу;

 • дає чітке уявлення про методи роботи та план дій, що знижує ймовірність помилок під час розробки;

 • допомагає заощадити на етапі розробки, мінімізуючи кількість правок та прискорюючи процес завдяки чіткому плану дій;

 • дозволяє розподіляти завдання усередині команди залежно від обраного методу;

 • створює послідовність процесів, формує вимоги до продукту.

Необхідність обирати методологію розробки програмного забезпечення обґрунтована націленістю на результат. В іншому випадку можна почати створювати продукт й ніколи його не закінчити, оскільки не буде чіткого плану дій. Але навіть такий метод можна охарактеризувати в методології, хоча вона буде менш ефективною. Існує чимало моделей, деякі компанії пропонують роботу за унікальними методиками. Але за основу завжди беруться 7 базових, перевірених роками та працюючих методик.

Основні методології розробки ПЗ

Кожна модель розробки програмного забезпечення має свої унікальні особливості, переваги та недоліки. Визначити, яка з них краща, неможливо, оскільки під різні завдання, продукти та ідеї обирається свій принцип розробки. Давайте розберемо основні методології організації команд розробників, що використовуються у програмуванні.

Waterfall Model (каскадна модель або «водоспад»)

Це найпростіша і найстаріша методологія розробки ПЗ, яка передбачає послідовне виконання кожного етапу проекту: аналіз вимог, проектування, реалізація, тестування, впровадження та підтримка. Кожен наступний етап починається тільки після закінчення попереднього, і зворотний зв’язок між етапами мінімальний або відсутній.

Для чого підходить

Ця модель підходить для простих і стабільних проектів, де вимоги до ПЗ чітко визначені і не змінюються протягом розробки. Також ця модель вимагає добре спланованого графіка робіт і ресурсів.

Incremental Model (інкрементна модель)

Дана методологія розробки ПЗ передбачає поділ проєкту на декілька незалежних частин або інкрементів, кожен з яких розробляється і тестується окремо. Кожен інкремент додає нову функціональність до ПЗ, і в результаті отримується повноцінний продукт, що складається з усіх інкрементів.

Для чого підходить

Ця модель підходить для проєктів, у яких вимоги до ПЗ можуть змінюватися протягом розробки, або де потрібно швидко випустити прототип або мінімально працездатний продукт. Вона дозволяє знизити ризики і витрати, пов’язані з розробкою ПЗ.

Iterative Model (ітеративна або ітераційна модель)

Iterative Model передбачає повторне виконання кожного етапу проєкту з урахуванням отриманого зворотного зв’язку від користувачів або замовника. Кожна ітерація включає аналіз вимог, проєктування, реалізацію, тестування і впровадження ПЗ. А кожна наступна ітерація покращує якість і функціональність ПЗ, додаючи нові можливості або виправляючи помилки. Ітераційність — важлива складова методології робіт команд розробників.

Для чого підходить

Ітеративна модель підходить для складних і динамічних проєктів, де вимоги до ПЗ не можуть бути повністю визначені на початку розробки, або де потрібно забезпечити особливо високу якість. Поміж іншим ця модель дозволяє доволі швидко адаптуватися до змін у ринку або технологіях.

Agile Model (гнучка методологія розробки)

Це сучасна методологія розробки ПЗ, яка базується на принципах гнучкості, співпраці, взаємодії і постійного вдосконалення. Гнучка методологія розробки не є однією конкретною моделлю, а складається з різних підходів, таких як Scrum, Kanban, XP, Lean, DevOps тощо. Вона передбачає поділ проєкту на короткі цикли або спринти, кожен з яких має свою мету, план, виконання і результат. Кожен спринт включає постійну комунікацію між учасниками команди, замовниками і користувачами, а також регулярну перевірку і оцінку продукту.

Для чого підходить

Agile Model підходить для швидко змінюваних і непередбачуваних проєктів, у яких вимоги до ПЗ формуються в процесі розробки, або де потрібно максимально задовольнити потреби і очікування користувачів. Також ця модель дозволяє підвищити продуктивність і мотивацію команди, плюс зменшити час і витрати на розробку ПЗ.

Spiral Model (спіральна модель)

Це методологія, яка поєднує елементи каскадної і ітеративної моделей, а також акцентує увагу на аналізі і управлінні ризиками. Спіральна модель передбачає повторне виконання чотирьох основних етапів проєкту: планування, аналіз ризиків, реалізація і оцінка. Кожна наступна спіраль (або цикл) розширює і покращує продукт, а також зменшує ризики, пов’язані з розробкою ПЗ.

Для чого підходить

Модель Spiral підходить для великих і складних проєктів, де ризики розробки ПЗ високі, а вимоги до ПЗ нестабільні або не надто ясні. Ця модель дозволяє контролювати якість і вартість ПЗ, а також забезпечити гнучкість і адаптацію до змін.

V-Model (V-подібна модель)

V-Model (V-подібна модель) — методологія розробки ПЗ, яка розглядає кожен етап розробки як частину V-подібної структури, де ліва гілка — це етапи визначення вимог і проєктування, а права — етапи тестування і впровадження. Кожен етап тестування відповідає певному етапу проєктування, а тестування виконується тільки після закінчення відповідного етапу проєктування. Це дозволяє забезпечити високу якість ПЗ і його відповідність вимогам.

Для чого підходить

Модель підходить для проєктів, де вимоги до ПЗ чітко визначені і не змінюються в процесі розробки, а також де потрібно забезпечити високу якість і надійність ПЗ. Однак вона вимагає добре спланованого графіку робіт і ресурсів.

RAD Model (rapid application development model або швидка розробка додатків)

Це методологія розробки ПЗ, яка фокусується на швидкому створенні прототипів і додатків з використанням готових компонентів, інструментів і технік. RAD Model передбачає чотири основні етапи реалізації проєкту: бізнес-моделювання, створення даних, створення процесів і тестування. Кожен етап виконується паралельно або ітеративно з метою максимально залучити користувачів і замовників до розробки ПЗ.

Для чого підходить

Подібні підходи розробки ПЗ підходять для проєктів, де потрібно швидко розробити і випустити функціональний додаток, або де вимоги до ПЗ не дуже складні чи часто змінюються. RAD Model дозволяє знизити час і витрати на розробку ПЗ, а також підвищити задоволення користувачів.

Рекомендуємо почитати
Дізнайтесь, що таке проектування програмного забезпечення

Проектування програмного забезпечення

Докладніше

Стадії розробки ПЗ

Незалежно від того, яка методологія розробки програмного забезпечення обрана, розробники дотримуються основних стадій створення будь-якого діджитал-продукту. Залежно від обраного методу стадії можуть змінюватися, але принцип залишається таким самим. Розробка ПЗ відбувається за такими етапами:

 • Аналіз вимог. Спершу вивчається ідея. Важливо зрозуміти, що клієнт хоче одержати, як він бачить свій майбутній продукт. Це дозволяє сформувати ідею та оцінити її перспективи. Далі вивчаються конкуренти, подібні продукти на ринку, цільова аудиторія, можливості та виконується низка аналітичних досліджень, які дозволяють зрозуміти, як перетворити ідею на реальний продукт.

 • Проєктування. Складається план завдань, створюється проєкт та прототипи, що дозволяють вже цьому етапі побачити, як продукт виглядатиме, яка в нього буде логіка. Враховується дизайн елементів, продумується структура, створюється архітектура програми. Для розробників складається технічне завдання.

 • Розробка та програмування. Дизайнери беруться за створення зовнішньої частини програми та розробки UX. Вони створюють модулі, зв'язки компонентів, продумують повну структуру та роблять верстку. Програмісти втілюють це у робочий інструмент, використовуючи обраний стек технологій. На цій стадії розробки програмного забезпечення виходить готовий продукт, який можна впроваджувати в бізнес.

 • Документація. Кожна дія описується. Створюється технічна документація для програмістів, які надалі надаватимуть технічну підтримку, а також посібник користувача. У документації детально описуються основні принципи роботи програми та її функціонал.

 • Тестування. Коли програма готова, відбувається ретельне тестування. Методологія розробки програмного забезпечення визначає варіанти тестів, способи оцінки ефективності розробки. Якщо під час тестування визначаються помилки, вони виправляються. Також розробляється система подальшої оцінки працездатності програми.

 • Впровадження та супровід. Щойно продукт пройшов тести, він впроваджується у бізнес. Навчаються співробітники, технічна команда, яка надаватиме супровід. Якщо такої немає, ви можете замовити послугу повного супроводу та бути впевненими, що програмне забезпечення працює без збоїв.

Це основні стадії розробки програмного забезпечення. Кожен етап — це комплекс заходів, що дозволяє створити продукт для бізнесу. Залежно від обраної моделі розробки ПЗ вони можуть змінюватися, проходити циклами або бути гнучкими. Саме в цьому полягає головне завдання вибору методу — визначити найефективніший та найраціональніший шлях створення продукту.

Wezom може допомогти в розробці програмного забезпечення

Wezom — компанія повного циклу. Ми пропонуємо ефективні індивідуальні рішення для бізнесу різних масштабів та сфер діяльності. Готові запропонувати вам комплексні послуги зі створення сучасних програмних продуктів:

 • SAP-системи

 • SAAS

 • Single Page Application

 • Створення кастомного софту під конкретні завдання

 • Підготовка MVP

 • Розробка VR проєктів

 • UX/UI дизайн тощо

Якщо ви готові обговорити ваш майбутній програмний продукт, зверніться до менеджерів Wezom для отримання безкоштовної консультації. Ми з радістю відповімо на всі запитання та запропонуємо оптимальні індивідуальні рішення для вашого бізнесу. У своїй роботі ми використовуємо різні методи розробки програмного забезпечення та обираємо їх для кожного клієнта індивідуально.

Висновки

Ми розглянули основні методології розробки ПЗ, а також популярні підходи розробки програмного забезпечення, які використовуються в сучасному девелопменті. Звісно, в залежності від конкретного проєкту ці методології та підходи можуть комбінуватися, доповнюватися та видозмінюватися.

Відтак ще раз наголошуємо: розробка програмного забезпечення завжди вимагає персоналізованого підходу та пошуку оптимальних рішень конкретних задач. Тому якщо ви дійсно хочете отримати якісний, функціональний, надійний та зручний продукт, працюйте з професіоналами.

FAQ

Як обирається методологія розробки відповідно до вимог проєкту?

При виборі методології розробки необхідно враховувати розмір, складність та терміни реалізації проєкту, стабільність та чіткість вимог до ПЗ, структуру та кваліфікацію команди розробників, доступність інструментів, технологій та ресурсів. Традиційні методології, такі як водоспадна, V-подібна, спіральна тощо, передбачають послідовне виконання етапів проєкту, ретельне дотримання плану, детальну документацію тощо. Гнучкі методології, такі як Agile, передбачають ітеративну розробку ПЗ, гнучкість плану, мінімальну документацію і можливу зміну вимог.

Як вирішуються проблеми комунікації в командах, які використовують різні методології розробки?

Для вирішення цих проблем необхідно встановити спільну мету і візію проєкту, визначити ролі, обов’язки та очікування від кожного члена команди, обрати оптимальні канали, засоби та частоту комунікації, обмінюватися знаннями та досвідом в процесі розробки. Для цього не обов’язково, щоб вся команда працювала в межах одного офісу. Зараз цілком комфортною, продуктивною та ефективною може бути віддалена розробка, коли учасники процесу знаходяться в різних містах чи навіть країнах. Головне — правильно вибудуваний робочий процес.

Як вам стаття?
4.9
Проголосувало: 44
Давайте обговоримо Ваш проєкт
Натискаючи кнопку “Відправити”, ви даєте згоду на обробку особистих даних. Детальніше
Коментарі
(0)
Будьте першими, хто залишить коментар
wezom logo
Залишились питання?
Залиште контактні дані. Наш менеджер зв'яжеться та проконсультує вас.
Підписуйтесь на розсилку Айтижблог
blog subscriber decor image
Бажаєте отримувати цікаві статті?
Натискаючи кнопку “Відправити”, ви даєте згоду на обробку особистих даних. Детальніше
Слідкуйте за нами у соціальних мережах
Цей сайт використовує cookie-файли для більш комфортної роботи користувача. Продовжуючи переглядати сайт, Ви погоджуєтеся на використання cookie.