Денис
Денис
Head of Back-end developer
15.09.2022

Impact Mapping: орієнтир у процесах картки впливу

Денис
Денис
Head of Back-end developer
15.09.2022
15.09.2022
2755
0

У наш час бізнес рано чи пізно стикається з життєвою необхідністю відходу до онлайну, завдяки чому він перестає бути прив'язаним до місця та часу, стаючи доступним з будь-якої точки світу у будь-який час доби. Найчастіше вибір припадає на створення інтернет-магазину чи універсального маркетплейса онлайн-торгівлі. Підприємці доручають його розробку окремим фрілансерам, веб-студіям чи профільним компаніям. Але часто стається так, що у фіналі виходить зовсім не те, на що розраховував клієнт. Це відбувається через те, що сторони спочатку не окреслили всі цілі та завдання майбутнього ресурсу. Щоб такого не траплялося, під час розробки використовується метод Impact Mapping, складається карта впливу.

Impact mapping: що ж це таке?

Попри грізну назву, насправді Impact mapping - це маркетинговий інструмент, який використовує методику створення ментальної карти або ж карти впливу (mind map). Цей підхід дозволяє розробникам визначитися з наступними моментами:

  • встановити конкретні та значущі цілі товару;
  • обрати способи досягнення мети;
  • з'ясувати аспекти, що впливають на досягнення або недосягнення обраних цілей.

Інакше кажучи, імпакт мапінг допомагає уникнути непорозуміння між клієнтом та розробниками. Його використання дозволяє перетворити часто просторову розповідь про “інтернет-магазин мрії” на конкретне технічне завдання. Завдяки застосуванню Impact mapping виключається ризик неточностей у ТЗ, адже у карті впливу прописуються не якісь абстрактні побажання, а чіткі бізнес-показники та шляхи їх реалізації. Але про все по черзі.

Для чого застосовується Impact Mapping?

Для розуміння, що таке Impact Mapping, варто сказати, що це метод, який виділяється серед інших підходів - дозволяє уникнути найпоширеніших проблем, що виникають як на стадії планування, так і на стадії розробки. Для розуміння універсальності Impact Mapping, варто згадати деякі проблеми, які допомагає вирішити вищезгаданий метод:

Розповзання меж проекту. Метод Impact Mapping – це чітке позначення зв'язку між конкретним функціоналом, який планується включити до цього продукту, та досягненням бізнес-цілей, що дозволяє оперативно відстежити момент, коли основну мету вже досягнуто й розробку треба зупинити. Також він дає ясне уявлення щодо того, який саме вплив має бути реалізовано за допомогою того чи іншого запланованого функціонала.

Помилкові рішення. З огляду на те, що підхід Impact Mapping пов'язує функціональність проекту з досягненням конкретних цілей, це максимально спрощує виявлення рішень, орієнтованих на інші завдання, відмінні від заявлених на початку розробки. Функціонал, що дозволяє реалізувати одне й те саме завдання, на Impact Mapping групується разом, що дає можливість уникнути занадто складних технічних рішень. Подібний підхід дозволяє ефективніше порівнювати альтернативні рішення завдання, що допомагає розробникам виявляти простіші, не надто затратні та швидко реалізовані варіанти. Таким чином використання Impact Maps дозволяє відмовлятися від використання складніших рішень, або хоча б дозволяють розробникам зачекати з їх застосуванням доти, доки не стане очевидним, що це завдання не може бути вирішене в інший, простіший спосіб.

Рекомендуємо почитати
Працюємо по SCRUM

Чому вибирають WEZOM? Або як ми робимо замовника щасливим?

Дізнатися більше

Надмірна функціональність. Крім того, Impact Mapping - це можливість швидко визначати функціональні можливості, на включенні яких до майбутнього продукту з тих чи інших суб'єктивних причин можуть наполягати ті чи інші учасники проекту. Метод імпакт мапінг допомагає визначити, чи відповідає такий функціонал заявленим цілям розробки. Якщо результат негативний, це дозволяє або взагалі відмовитися від його впровадження, або щонайменше більше не затягувати з рішенням щодо його необхідності.

Хибні початкові припущення. Під час розробки продукту дуже важливо від самого початку заявити про вихідні припущення. Інакше, коли під час розробки ситуація на ринку аналогічних продуктів серйозно зміниться, розробникам буде дуже непросто зрозуміти, які рішення із запланованих до реалізації в майбутньому продукті, вже втратили свою актуальність. Використання Impact Maps навпаки, від самого початку вимагає чітко формулювати всі початкові гіпотези, щоб вони постійно були у полі зору, й розробники могли постійно моніторити їх.

Уникання випадкових пріоритетів. Без чіткого бізнес-контексту не можна бути цілком упевненими, що робота виконується саме над значними аспектами проекту. Використання Impact Mapping дозволяє пов'язувати функціонал, що впроваджується до продукту, з бажаними змінами в поведінці користувачів, щоб зацікавлені сторони краще усвідомили вигоди, які отримують в результаті використання продукту. Такий підхід мотивує користувачів правильно розставляти пріоритети. Це дозволяє розробникам приймати рішення з урахуванням чіткого розуміння запитів цільової аудиторії.

Як створити карту впливу: чотири ключових питання impact mapping

Спрощено impact maps можна порівняти з автодорожньою картою: подібно до того, як автомобільна карта показує головні та другорядні дороги, цей підхід фіксує, який саме продукт ми прагнемо створити та яким чином він полегшить життя майбутнім користувачам.

Створення картки впливу не забирає багато часу. Зазвичай, весь процес її формування триває лише кілька годин, а не днів, як було у випадку вирішення цих завдань традиційними методами.

Використання методу імпакт мапінг дозволяє наочно продемонструвати, як впливатиме будь-яка з функцій на загальну успішність проекту, відповідаючи на запитання “навіщо?”, “як?”, “хто?” та “що?". Розгляньмо кожен з етапів імпакт мапінг окремо, що він означає та для чого потрібний.

1. Ціль

Під час створення продукту насамперед треба визначитися з метою розробки, з тим самим питанням “навіщо?”. При цьому безпосередньо йдеться про бізнес-мету проекту, цей сегмент не описує самий продукт, стадії його розробки або межі проекту. Завдання цього етапу карти впливу - це пояснити, у чому бізнес-цінність даного продукту та чим він може бути корисним. Це допомагає розробникам краще співвідносити свою роботу з фінальним результатом, краще формулювати вимоги до функціонала та виявляти оптимальні рішення у дизайні.

Результативність постановки цілі проекту визначається прописаним разом із клієнтом набором ключових показників, за якими можна буде оцінювати ефективність фінального продукту. Наприклад, це може бути бажане зростання прибутку для комерційних продуктів, збільшення конверсії аудиторії та інше.

2. Дійові особи

Слідом за ціллю визначаються й дійові особи, тобто надається відповідь на запитання “хто?”. Інакше кажучи, на цьому етапі команді потрібно розв'язати питання “на чию поведінку ми збираємося впливати?”. Impact mapping - це можливість точніше встановити пріоритети в роботі, змінюючи увагу з функціонала софту на людей, яким він буде потрібним.

На цьому етапі розробники продукту визначаються з майбутньою цільовою аудиторією, прагнучи спрогнозувати, хто виявиться корисним у досягненні наміченої мети, а хто може цьому завадити. Цих людей й враховують як дійових осіб майбутнього проекту. Надалі розробникам доведеться враховувати їхню думку, передбачати їхню поведінку та орієнтуватися на їх уподобання.

На цьому етапі важлива конкретика, тому дійові особи враховуються в наступному порядку:

  • цільові користувачі;
  • користувачі, які можуть мати відношення до продукту завдяки своїй посаді або соціальній ролі;
  • окремі групи користувачів.

3. Впливи

Після з'ясування цілі та дійових осіб, настає черга проаналізувати дії, які знадобляться для модифікації поведінки дійових осіб. Потрібно наблизити їх до реалізації бізнес-цілі проекту, визначеної на етапі “ціль”. Для цього потрібно з'ясувати, які впливи найкраще допомагатимуть просуванню цілі та які ризики можуть цьому загрожувати.

На цьому етапі конкретними термінами прописується, на що саме очікує замовник від дійових осіб, та чим їхня поведінка в майбутньому буде відрізнятися від наявного в цей момент. Якщо хочемо, щоб цільова аудиторія не лише користувалася розробленим продуктом, але й рекомендувала його знайомим, це варто вирішувати якраз цьому етапі. Саме тут вирішують, що треба для цього зробити та як мінімізувати шанс негативних відгуків.

4. Функціонал

Це останній сегмент, що відповідає питанням “що?”. На даному етапі розробники визначають, що саме вони мають зробити для досягнення необхідних впливів на обрану цільову аудиторію. І тому вони зіставляють наявні функціональні можливості проекту з очікуваними результатами з його впровадження. Це надає можливість чітко визначити, в який потенційно доступний функціонал варто вкладати наявні ресурси, а в якій – ні. Подібний підхід дозволяє своєчасно відмовитися від реалізації тих частин проекту, які насправді не відчутно впливатимуть на досягнення встановлених цілей.

Цінність імпакт мапінгу для інтернет-магазину

Створення інтернет-магазину має свою специфіку – навіть за наявності конкретних вимог замовника, готових прототипів та команди розробки дуже складно гарантувати успіх проекту. Адже розробники обмежені чітким виконанням положень отриманого ТЗ й не можуть висловлювати свою думку щодо можливих коректив та оптимізації сайту. Для створення успішного інтернет-магазину розробники мають розуміти реальні цілі бізнесу, виявити які можна лише завдяки спільному створенню картки впливу.

Користь від впровадження Impact Mapping для онлайн-торгівлі важко переоцінити - вона допомагає виявити короткий шлях досягнення оптимального результату. Тому завдяки створенню карти впливу клієнт може не лише контролювати процес створення сайту та оцінювати проміжні підсумки, але й суттєво заощадити час та кошти, необхідні для розробки продукту.

Як створити?

Карта впливу може мати різні формати та бути як електронним документом, так і друкованою версією проекту й навіть намальованою на офісній дошці схемою. При цьому наочнішим варіантом залишається електронна версія impact maps. Зазвичай для створення такого проекту використовують спеціальні послуги, що дозволяють створювати приватні карти, завантажувати їх на хмарний диск та зберігати необмежену кількість часу. Деякі сервіси навіть пропонують інтеграцію та подальше доопрацювання карт впливу, але зазвичай такі послуги вважаються додатковими та надаються на платній основі. Серед найпопулярніших програм створення Impact mapping варто згадати:

UXPressia - сервіс дозволяє чітко прописувати бізнес-цілі, в структурованому вигляді показує дійових осіб та їхній вплив. Для ознайомлення з програмою можна скористатися її безплатною версією, яку можна протестувати на одній карті впливу з однією дійовою особою. Платна версія підтримує необмежену кількість проектів, дозволяє ділитися ними з іншими користувачами, а також експортувати їх у формати png та pdf. Також сервіс може похвалитися клієнтською підтримкою. З “мінусів” варто згадати дуже обмежений функціонал безплатної версії, з якої складно зробити висновки про користь та зручність повної версії продукту.

SpecLog - програма, створена командою розробників Techtalk. Для створення impact maps за допомогою цього сервісу знадобиться інсталяція програмного забезпечення на комп'ютер користувача. Сервіс може похвалитися можливістю пов'язувати зроблені на ньому карти впливу зі story maps та беклогом продукту. Програма пропонує 30-денний пробний період, а також різні тарифні плани та спецпропозиції з розрахунку на будь-якого користувача та сервер.

MindMup - дозволяє створювати різні діаграми зв'язків та схем. Відмінна риса сервісу - простота у виконанні, синхронізація даних та експорт створених карток впливу у форматі pdf. Програма дозволяє завантажувати файли, зображення, текстові нотатки, змінювати шрифт та колір тексту. Існує у двох версіях - платній та ознайомлювальній. Безплатна версія обмежує створювані карти впливу за розміром, часом їх зберігання на хмарі та викладає у загальний доступ. Платний варіант сервісу надає можливість створювати приватні карти великого обсягу та зберігати їх без обмеження за часом.

Висновки

Використовуючи Impact Mapping, деякі клієнти сприймають його панацеєю практично від усіх проблем свого бізнесу, забуваючи про інші складові успіху онлайн-бізнесу: конверсії, точність влучання в цільову аудиторію, рентабельність, якість продукції та заповнення безпосередньо сайту. Карта впливу демонструє максимальний успіх, якщо бізнес не "просідає" ще й через ці питання. Крім того, карта впливу не терпить поспішності у створенні, тому їй потрібно приділити певний час та увагу, не покладаючись на щасливу випадковість. Щоб не припуститися помилок під час створення та виконання impact maps, вам знадобиться команда професіоналів. Тому незалежно від специфіки проекту та обраного сервісу для створення карти впливу, радимо не ризикувати із залученням до проекту аутсорсерів, а одразу звернутися до досвідченої команди розробників із кейсами у цій сфері діяльності.

Як вам стаття?
Давайте обговоримо Ваш проєкт
Натискаючи кнопку “Відправити”, ви даєте згоду на обробку особистих даних. Детальніше
Коментарі
(0)
Будьте першими, хто залишить коментар
wezom logo
Залишились питання?
Залиште контактні дані. Наш менеджер зв'яжеться та проконсультує вас.
Підписуйтесь на розсилку Айтижблог
blog subscriber decor image
Бажаєте отримувати цікаві статті?
Натискаючи кнопку “Відправити”, ви даєте згоду на обробку особистих даних. Детальніше
Слідкуйте за нами у соціальних мережах
Цей сайт використовує cookie-файли для більш комфортної роботи користувача. Продовжуючи переглядати сайт, Ви погоджуєтеся на використання cookie.