Wezom
Wezom
Команда IT-компанії
18.02.2021

Що таке SWOT-аналіз?

Wezom
Wezom
Команда IT-компанії
18.02.2021
18.02.2021
5.0
10227
0

Це очевидно: у маленького магазинчика Швеції шансів більше, ніж цілий ринок Сенегалу. Але як визначити ступінь успіху бізнесу, який впливають менш явні чинники? Є перевірений спосіб – йому 58 років, але досі вважається одним із найефективніших. Ім'я йому – SWОT-аналіз.

визначення swot-аналізу

Визначення SWOT-аналізу

Це оцінка 4-х факторів (як внутрішніх, так і зовнішніх), що впливають на успішність компанії:

 1. S – Strengths – сильні сторони, завдяки яким ви вигідно відрізняється від конкурентів.
 2. W – Weaknesses – недоліки, через які ви стаєте вразливими.
 3. O - Opportunities - мають фактори зовнішнього середовища.
 4. T – Threats – загрози компанії, деструктивні реалії довкілля.

За допомогою SWOT можна проаналізувати вихідні позиції для бізнесу, конкретної послуги, цілої галузі, усієї держави і навіть окремої людини.

Для чого застосовують SWOT-аналіз

Для будь-якої компанії важливо реально розуміти, за які важелі вона може вхопитися, а до яких не вдасться дотягнутися, тому що вони знаходяться поза зоною її впливу, тому залишається за ними лише спостерігати та брати до уваги.

2 базові завдання SWOT-аналізу:

 • розробка бізнес-стратегії для старту та просування компанії або окремої послуги/продукту;
 • сегментування існуючих продуктів, глибоке розуміння, які рішення більшою чи меншою мірою потрібні цільовій аудиторії.

Іноді SWOT-аналіз використовують для особистих цілей: розкриття власного потенціалу та розвитку особистісних якостей.

Елементи SWOT-аналізу

Намалюйте квадрат і розділіть його на чотири частини, кожна з яких буде окремою категорією, як на зображенні.

елементи swot-аналізу

Внутрішні чинники (Strengths і Weaknesses) – те, що ми можемо вплинути, зумовлено діяльністю компанії.

Зовнішні обставини (Opportunities і Threats) – те, що залежить немає нас, як від чинників довкілля.

Теоретично компанія неспроможна об'єктивно оцінити зовнішні чинники без попереднього аналізу внутрішніх.

S – Strengths

Перший внутрішній чинник – сильні сторони продукту. Це можуть бути:

 • фінансові ресурси – фінансування, додаткові джерела доходу;
 • матеріальна база - обладнання, стан будівлі, власні науково-дослідні центри, георозташування;
 • людські ресурси – особливості штатних та позаштатних співробітників, наявність волонтерів, специфічна ЦА;
 • патенти та сертифікати;
 • поточний стан справ компанії – мотиваційні та навчальні програми, побудований зв'язок між відділами тощо.

Звузити коло пошуку та конкретизувати сильні сторони допоможуть відповіді на ці запитання – постарайтеся поглянути на них не тільки як власник бізнесу, але в першу чергу – як клієнт:

 1. Що у вас виходить краще, ніж у решти?
 2. За що вас обирають клієнти?
 3. Яка ваша унікальна торгова пропозиція?
 4. Якими засобами можна стимулювати доходи? Як у вас це вдасться зробити найшвидше?

Важливо оцінювати сильні сторони з огляду на становище конкурентів. Наприклад, якщо ви робите папір для принтера ідеального білого кольору, але те саме роблять і ваші бізнес-суперники, то це не перевага, а необхідність виживання.

W – Weaknesses

Другий внутрішній чинник – слабкі сторони продукту. Це можуть бути ті ж позиції, що й у Strengths, але зі знаком мінус, наприклад, недостатня матеріальна база, 80% штату – лише закінчили інститут тощо. Загалом усе те, що перешкоджає зростанню прибутку.

Щоб дізнатися про основні недоліки компанії, дайте відповідь на наступні питання:

 1. Що ви можете покращити?
 2. Які слабкі сторони впадають у вічі клієнтам?
 3. Що краще не використовувати у стратегії маркетингу?
 4. Що зменшує ваші прибутки?
 5. Що конкуренти роблять краще за вас?

Недоліки тягнуть бізнес вниз, заважають зростанню прибутків і продажів, а в довгостроковій перспективі сприяють втраті ринкової частки та конкурентоспроможності. Важливо регулярно відстежувати сегменти, в яких компанія недостатньо сильна, вживати заходів щодо покращення ситуації та мінімізації ризиків.

O – Opportunities

Перший зовнішній чинник – сприятливі реалії довкілля, які чи побічно впливають на бізнес, сприяють зростанню компанії у майбутньому. Це можуть бути:

 • ринкові тенденції (поява нових продуктів та технологій, зміни потреб ЦА);
 • фінансування держави та меценатів;
 • зміни податкових ставок;
 • демографічні характеристики цільової аудиторії - стать, рівень достатку, стабільне благополуччя, культурні цінності;
 • відносини з партнерами та постачальниками;
 • загальна ситуація у країні.

Щоб позначити сильні сторони, дайте відповідь на наступні питання:

 1. Які тренди спостерігаються та прогнозуються у вашій галузі?
 2. Які глобальні зміни в країні/регіоні є корисними для вас?

Так, вам не підвладний контроль за глобальними процесами, але ви можете отримати з них максимум вигоди. Подумайте, як це зробити. Наприклад, виведення ринку інноваційної технології дозволяє збільшити прибуток у довгостроковій перспективі з допомогою інвестицій у вдосконалене устаткування. Популяризація ЗОЖ стає чудовою підмогою для продажу органічних продуктів, якщо збільшити витрати на маркетингові інструменти.

T – Threats

Другий зовнішній фактор – негативні реалії довкілля, через які ваш бізнес може мати справу з труднощами. Це можуть бути:

 • нестабільна політична ситуація;
 • закони, що обмежує вашу галузь;
 • демпінг;
 • вихід ринку сильного конкурента;
 • зростання цін на сировину;
 • піратство (для продукту інтелектуального характеру).

До загроз відносять зміни інтересів цільової аудиторії, на які компанія вплинути не може, наприклад, виникнення нових модних трендів, сезонність, поява продуктів-аналогів. Визначення загроз дозволяє зрозуміти, як змінити стратегію, щоб зберегти максимум клієнтської бази.

види swot-аналізу

Види SWOT-аналізу

Є безліч різновидів, але на практиці найчастіше використовують три варіанти. Розглянемо докладніше кожен із них.

Експрес – наголошує на перевагах компанії: чим вони потужніші, тим успішніше зможуть протидіяти негативним факторам ззовні. За допомогою цього методу одержують наочні бізнес-характеристики.

Зведений – аналізує сильні та слабкі сторони виходячи з даних конкретного проміжку часу цифрах. Дає точніше уявлення про стратегічні чинники. Дозволяє негайно перейти від аналізу до розробки стратегії щодо покращення ситуації. Мінус полягає у складності проведення.

Комбінований – поєднує у собі два попередні види. Проводяться як мінімум три стратегічні дослідження без кількісного аналізу. Отримана інформація зводиться у одну таблицю для глибшого вивчення.

Переваги та недоліки СВІТ-аналізу

Це порівняно простий метод дослідження, який не вимагає кропіткої роботи та збору масивів інформації: як правило, потрібно лише систематизувати дані, які вже є під рукою. SWOT-аналіз варто регулярно проводити з таких причин:

 • щоб визначити сильні та слабкі сторони бізнесу, виявити нові можливості та приховані загрози зовнішнього світу;
 • знайти спосіб нейтралізувати недоліки за рахунок переваг;
 • відкоригувати стратегію щодо просування бізнесу;
 • оцінити рентабельність проекту у нинішніх реаліях;
 • провести розвідку галузі та зміцнити конкурентні переваги;
 • проаналізувати внутрішній потенціал компанії, визначити можливі проблеми та розробити стратегію щодо їх ліквідації;
 • вжити заходів щодо захисту від найкритичніших загроз.

Для проведення не потрібні особливі навички – експрес-аналіз може виконати як власник компанії, так і група співробітників.

Недоліки SWOT-аналізу:

 • відсутність чітких числових показників;
 • немає тимчасової динаміки – за будь-яких змін на ринку чи всередині компанії знадобиться повторне дослідження;
 • оперування суб'єктивними, а чи не об'єктивними показниками.

Таким чином, аналіз слід проводити, щоб прояснити ситуацію про перспективи бізнесу без прив'язки до часу. Якщо потрібно врахувати динаміку ринку й отримати максимально точну картину, потрібні альтернативні методи.

як робити swot-аналіз

Як робити SWOT-аналіз?

Для кращого ефекту рекомендується виконувати SWOT-аналіз групою співробітників у форматі Brainstorm (мозковий штурм). Кожен менеджер збирає дані про стан справ у своєму відділі, потім ці дані обговорюються, записуються всі ідеї. При цьому важливо, щоб на зборах були присутні працівники різних ступенів ієрархії – це допоможе поглянути на ситуацію з усіх боків. Іноді прибиральниця може підказати істотнішу ідею, ніж топ-менеджер.

Важливо: що конкретніше описаний чинник, то наочніше буде таблиця. Не "висока якість", а "фурнітура італійського бренду з пролонгованим терміном служби". Не «досвідчені співробітники», а «80% штату – фахівці з 10–15-річним стажем роботи та вищою технічною освітою».

Розберемо основні принципи SWOT-аналізу з прикладу мережі кафе «Казка».

Ось яка таблиця має вийти:

Strengths – сильні сторони

 1. Розташування у кожному районі міста, поряд із бізнес-центрами – багато потенційних клієнтів.
 2. Ціна на піцу «4 сири» – нижча на 10% порівняно з конкурентами.
 3. Чиста репутація - 10 років роботи в місті.

Opportunities – позитивні фактори довкілля

 1. Поряд з одним із кафе будується 9-поверховий бізнес-центр, який має запрацювати наступного року.
 2. Посилення феміністичних рухів – жінки роблять кар'єру та не хочуть стояти біля плити, повечеряти у кафе стає нормою.

Weaknesses – слабкі сторони

 1. Інтер'єр – посередній, не такий цікавий, як конкуренти.
 2. Ціни на суші – вищі за середнє.
 3. Кафе не адаптовані до прийому клієнтів із дітьми.

Threats – погрози

 1. Підвищення тарифів на комунальні послуги на 30% (збільшення власних витрат + зменшення платоспроможності клієнтів).
 2. Сильний лідер із сегменту громадського харчування у сусідньому місті розширюється і тепер будує два кафе у вашому.

Як використати результати?

Для розшифрування отриманих даних складається матриця SWOT-аналізу:

 • комбінація «сильні сторони + можливості» – впровадити бізнес-ланчі за доступними цінами та знижки на кожну 5-ту вечерю в мережі кафе «Казка»;
 • «переваги + загрози» – інвестиції в рекламу «старого перевіреного кафе з бездоганною репутацією», стратегія розробки більш гнучкої цінової політики;
 • «недоліки + позитивні чинники довкілля» – забезпечити кафе дитячими куточками, запровадити послугу погодинної няні;
 • «слабкі сторони + загрози» – розробка плану боротьби з новим конкурентом.

Фінішний крок – складання візуально зрозумілої презентації з графіками та схемами для наступних зборів.

Висновок

SWOT-аналіз – простий спосіб навскідку проаналізувати становище компанії та підібрати ідеї для зміцнення позицій. Для його проведення не потрібно спеціальних знань або багато часу – достатньо зібрати групу співробітників на Brainstorm. А ще можна провести опитування серед цільової аудиторії, щоби подивитися на компанію очима клієнтів.

SWOT-аналіз допомагає виявити зовнішні та внутрішні сильні сторони, вчасно виявити приховані загрози та недоліки, а також скласти уявлення про те, як покращити становище.

faq swot аналіз

FAQ

Що таке SWОT-аналіз?

Це збирання та угруповання всіх внутрішніх та зовнішніх факторів, які прямо чи опосередковано впливають на компанію.

Навіщо потрібен SWОT-анализ?

Метод SWОT-аналізу дозволяє виділити переваги та недоліки компанії, отримати наочну таблицю можливостей та загроз, щоб черпати з неї ідеї для покращення становища.

Що включає SWОT-аналіз?

Методика заснована на складанні таблиці з факторами впливу та послідовної матриці.

Як вам стаття?
5.0
Проголосувало: 3
Давайте обговоримо Ваш проєкт
Натискаючи кнопку “Відправити”, ви даєте згоду на обробку особистих даних. Детальніше
Коментарі
(0)
Будьте першими, хто залишить коментар
wezom logo
Залишились питання?
Залиште контактні дані. Наш менеджер зв'яжеться та проконсультує вас.
Підписуйтесь на розсилку Айтижблог
blog subscriber decor image
Бажаєте отримувати цікаві статті?
Натискаючи кнопку “Відправити”, ви даєте згоду на обробку особистих даних. Детальніше
Слідкуйте за нами у соціальних мережах
Цей сайт використовує cookie-файли для більш комфортної роботи користувача. Продовжуючи переглядати сайт, Ви погоджуєтеся на використання cookie.