Леся
Леся
Head of QA Department
21.03.2024

Що таке R&D: значення, типи та важливість досліджень в IT

Леся
Леся
Head of QA Department
21.03.2024
21.03.2024
1626
10 хвилин
0

Просто зараз світ переживає найбільшу технологічну революцію за останні 30 років. Штучний інтелект, машинне навчання, Big Data, Інтернет речей – нові прориви у розвитку цих передових технологій трапляються ледве не щомісяця. Для сфери IT це означає необхідність стрімко адаптуватися. Сьогодні конкурентоздатні IT-команди мають не лише створювати якісні продукти, але й пропонувати комерційні інновації на основі досліджень та розвитку (R&D) найперспективніших технологій.

У цьому матеріалі ми визначимо, що таке R&D, детально розберемо значення послуги дослідження та розвитку для сучасної IT галузі та бізнесу. Ми також розглянемо напрямок R&D як послугу, аби ви розуміли, коли компанії можуть знадобитися дослідження.

Що таке R&D (research and development)?

Процес R&D (research and development, “дослідження та розвиток”) скерований на пошук інноваційних рішень. Іншими словами, команда дослідників має винайти цілком новий спосіб розв’язання певної проблеми або завдання – зробити щось, чого до неї не робив ніхто. 

На відміну від наукової сфери, процес R&D у галузі IT має прикладну та комерційну природу. Його мета полягає в тому, аби комерціалізувати перспективні передові технології із тривалим циклом виходу на ринок (так званий deep tech). Наприклад, технології машинного навчання десятиліттями розроблялися науковцями та інженерами, але лише останніми роками стали достатньо зрілими для практичного використання в продуктах для бізнесу. Сьогодні до deep tech відносять штучний інтелект, імерсивні технології, Інтернет речей, квантові обчислення тощо.

R&D-інженери в IT займаються дослідженням подібних технологій. Вони створюють на їх основі прототипи, тестують їх та вивчають можливості впровадження. Робота відділу R&D в IT-компанії фокусується на інноваціях у продуктах та пошуку нових ідей. Так, 20 років тому експерименти інженерів та дизайнерів Apple з новою технологією сенсорних дисплеїв multi-touch врешті привели до створення першого iPhone

Сьогодні типові завдання R&D в IT можуть виглядати так: 

 • дослідження нових мов програмування, фреймворків та інструментів розробки на предмет їх придатність для конкретних проєктів або завдань;

 • вивчення нових напрямків deep tech на придатність до практичного комерційного використання;

 • створення і налаштування моделей машинного навчання для розв'язання специфічних проблем бізнесу;

 • дослідження нових кіберзагроз та пошук методів захисту від них;

 • розробка та тестування прототипів нових софтверних продуктів;

 • створення інноваційних стартапів тощо;

Важливий аспект R&D як послуги полягає в тому, що вона не завжди веде до відкриття нового рішення або створення продукту. Коли йдеться про дослідження, то відсутність результату сама по собі може бути результатом. Це метод перевірки теорій та гіпотез, заснований на спробах та помилках. Буває і так, що проєкт R&D дає несподівані результати, далекі від стартової мети. 

Які існують типи R&D рішень?

Дослідницькі роботи в IT можуть вестись практично у будь-яких нових напрямках, однак ми спробуємо навести найактуальніші. 

Рішення Big Data

Це дослідницька та розробницька діяльність, націлена на створення інноваційних методів оброблення, аналізу та використання великих інформаційних масивів. Big Data – це дані, що характеризуються величезними обсягами, неструктурованістю та величезними темпами генерування. 

Рішення для машинного навчання та ШІ

До цього напрямку відносяться дослідження технологій штучного інтелекту, машинного та глибокого навчання. Сфера ШІ охоплює такі практичні інструменти як алгоритми ML/DL великі мовні моделі, генеративний ШІ, засоби розпізнавання природної мови, комп’ютерний зір тощо.  

Рішення для Інтернету речей 

Одним з головних напрямків для сучасного R&D є впровадження інструментів інтернету речей (IoT). Ця галузь охоплює безліч напрямків: від розумних будинків та електроніки для носіння до розробки засобів промислового, логістичного, медичного Інтернету речей. 

 

Рішення для хмарних обчислень

Цей напрямок передбачає розробку нових методів та інструментів для побудови хмарних платформ або оптимальної роботи з ними. Дослідження хмарних технологій покликані зробити їх більш надійними, безпечними, гнучкими та екологічними.

Рішення для блокчейну

R&D у сфері блокчейну може охоплювати розробку більш ефективних алгоритмів, протоколів та методів побудови блокчейн-мереж. Також дослідники можуть вивчати перспективи застосування цієї технології для вирішення завдань у різних галузях: фінанси, логістика, безпека тощо. 

Рішення для робототехніки

Йдеться про розробку ПЗ та інструментарію для створення різноманітних роботизованих систем: від автономних дронів та безпілотних авто до сервісних та промислових роботів. Мета R&D в цій сфері полягає в тому, абизробити робототехніку доступною, простою в керуванні та рентабельною

Розробка нових інтерфейсів

Дослідники постійно шукають нові способи взаємодії між людиною та комп’ютером. Ці пошуки сьогодні охоплюють удосконалення технологій управління жестами та голосом, а також розробку принципово нових рішень, таких як нейроінтерфейси. 

Рішення RPA/IA

Розробники прагнуть застосовувати передові технології штучного інтелекту, машинного навчання та Big Data задля вирішення завдань роботизованої автоматизації процесів (RPA) та інтелектуальної автоматизації (IA). Їх мета – створення програмних “роботів”, які дозволяють автоматизувати навіть найскладніші інтелектуальні завдання бізнесу. 

Квантові обчислення 

Майбутнє усієї диджитал-сфери криється у створенні нового типу комп’ютерів, заснованих на принципах квантової механіки. Робота команд R&D на цьому напрямку може охоплювати розробку квантових алгоритмів та створення ПЗ для застосування квантових обчислень в прикладних завданнях. 

Варто зазначити, що усі ці напрямки не є взаємовиключними. Профільні дослідження в IT зазвичай прив’язані до конкретного завдання чи проблеми. Тож R&D команда експериментує та перевіряє усі можливі способи розв'язання цієї проблеми за допомогою новітніх технологій.

У чому полягає цінність рішень R&D для бізнесу?

Якщо відповідати на це питання коротко, то R&D дозволяє компанії розвиватися: опановувати нові концепції та технології, шукати нові можливості, рухатися вперед. Стратегічна мета роботи відділу R&D у будь-якій компанії полягає в тому, аби розкрити потенціал інновацій та відкрити цілком нові перспективи розвитку. 

Якщо ж розбирати цінність R&D більш детально, можна визначити щонайменше п’ять переваг цієї послуги для бізнесу. Назвімо їх.

Створення нових та покращення старих продуктів

Компанія із сильним напрямком R&D може набагато швидше та ефективніше створювати інноваційні продукти та послуги, які мають шанс “вистрілити” на ринку, а іноді навіть започаткувати цілком новий ринок. Як приклад, презентація першого iPhone привела до створення App Store, а Apple надовго стала монополістом на новому ринку мобільних додатків. 

Але дослідження не завжди ведуть до революцій. Найчастіше типовий відділ R&D в IT-компанії веде дослідження для покращення вже наявних продуктів та послуг, роблячи їх більш функціональними, економічно ефективними, безпечними та привабливим для клієнтів. 

Створення інтелектуальної власності

Послуги R&D допомагають компанії створювати та захищати унікальну інтелектуальну власність, таку як власний софт, технології тощо. Це дозволяє бізнесу бути самодостатнім і незалежним від технологічних вендорів та IT-гігантів. Як приклад, промислова чи виробнича компанія з власною ERP-платформою може будувати свою стратегію не озираючись на політику постачальників ПЗ на кшталт SAP чи Oracle. 

Інтелектуальний захист R&D має ключове значення для збереження конкурентних переваг і комерційної цінності інновацій. Грамотна розробка і патентування інтелектуальної власності зміцнюють позиції компанії на ринку та створюють додаткові бар’єри входу для будь-яких її конкурентів. 

Культура інновацій

Навіть відносно невелика команда R&D може зробити великий вклад у зміну корпоративної культури компанії. Перед менеджерами R&D майже завжди стоять “культурні” виклики: вони мають переконувати топ-менеджмент інвестувати ресурси в інноваційні проєкти без гарантії успіху, а також стимулювати більш відкрите та креативне мислення на всіх рівнях роботи. 

Крім того, підрозділ R&D може брати активну участь у процесах корпоративної освіти: створювати відповідні курси, проводити воркшопи, пітчинги тощо. R&D також може тісно співпрацювати з корпоративним венчурним фондом задля створення і розвитку внутрішніх стартапів. 

Гнучкість і конкурентоздатність

Ефективний напрямок R&D допомагає компанії корегувати свій розвиток таким чином, аби залишатися актуальною в мінливих умовах ринку: вчасно реагувати на появу нових технологій, нових продуктів, нових конкурентів та нових запитів споживачів. Корпоративні дослідження життєво важливі практично для будь-якого сучасного бізнесу.

Наведемо історичний приклад: усього за рік до появи першого iPhone лідером на американському ринку смартфонів вважався канадський бренд Blackberry. Але нехтування трендами мобільного ринку (сенсорні екрани, повноцінний 3G, магазини додатків) призвело канадського гіганта до цілковитої поразки перед смартфонами на iOS та Android. Якісні послуги R&D могли б усе змінити.

Досягнення цілей сталого розвитку 

Дослідження допомагають компаніям досягати стратегічних цілей сталого розвитку: 

 • зменшувати шкідливий вплив бізнесу на екосистеми;

 • мінімізувати обсяги викидів та відходів;

 • підвищувати енергоефективність процесів;

 • переходити на відновлювані джерела енергії;

 • сприяти подоланню соціальних проблем, таких як політична нестабільність, безпека та доступність благ.

Рух у напрямку цих цілей покращує імідж компанії та робить її більш привабливою для клієнтів та інвесторів. Та найважливіше те, що у XXI столітті важливість сталого розвитку буде дуже стрімко зростати для усіх без винятку. 

Тож сфера R&D надає бізнесу переваги, які можуть визначити його долю та виживання на ринку. І це не перебільшення. 

Рекомендуємо почитати
Огляд технологічних трендів 2024 року

Дізнайтеся про найновіші тренди в технологіях. Читайте в нашій статті.

Детальніше

Кому і коли потрібна послуга дослідження та розвитку

Можна сказати, що рішення R&D потрібні усім без винятку, адже кожен бізнес в міру своїх можливостей прагне бути гнучким, конкурентним та технологічним. Але на практиці переваги R&D найшвидше розкриваються у сміливих проєктах та масштабних завданнях. Відтак можна назвати декілька сегментів, де напрямок R&D став особливо ефективним. 

Стартапи

Чимало стартапів починаються саме з досліджень, або навіть з наукових проєктів. R&D допомагає провести дослідження ринку, визначити технічну здійсненність проєкту, розробити прототип і протестувати його. Він також дає змогу підвищити інвестиційну привабливість стартапу, надавши інвесторам докази його життєздатності.

Середній та великий бізнес

Компанії зі значною історією роботи та суттєвими масштабами дуже часто страждають від певної інертності у мисленні та процесах, тож ризикують втратити потенціал для інновацій, гнучкість, а врешті і конкурентоздатність перед більш сміливими конкурентами. Для таких гравців підрозділ R&D може стати потужним драйвером розвитку, пропонуючи ідеї нових продуктів та моделі комерціалізації новітніх технологій. 

Державні компанії та структури

Такі гравці часто націлені не на комерційний успіх своїх продуктів, а на досягнення власних цільових показників та масштабних цілей сталого розвитку. У цю логіку ідеально вписується використання підходів R&D у сферах державної служби, охорони здоров’я, освіти, економічного регулювання, енергетики, ВПК, інфраструктури тощо. R&D дає змогу державі відігравати провідну роль у розвитку нових технологій, що сприяють прогресу усього суспільства.

Некомерційні організації

Принципи R&D дозволяють некомерційним структурам підвищити ефективність різноманітних соціальних проєктів та програм, забезпечуючи їм науково-технічне обґрунтування, гнучкість та інноваційність. Окремо стоять дослідницькі некомерційні ініціативи, спрямовані на розвиток тих чи інших науково-технічних напрямків. Типовим прикладом є організація OpenAI, відповідальна за ChatGPT. Вона виникла саме як некомерційна ініціатива з дослідження технологій штучного інтелекту.

Коли можуть знадобитися R&D-послуги IT-команди

Якщо дивитися на питання в розрізі сфери IT, коли компанії або організації може знадобитися послуга R&D? Є декілька найпоширеніших сценаріїв: 

 • необхідність створити та протестувати новий цифровий продукт;

 • потреба поліпшити наявний продукт або послугу;

 • прагнення оптимізувати бізнес-процеси за допомогою новітніх технологій;

 • Необхідність забезпечити дотримання вимог законодавства, сталого розвитку та кібербезпеки; 

 • прагнення відігравати провідну роль у розвитку нових технологій та нових ринків.

Важливо пам`ятати, що R&D – це тривалий і комплексний процес, який не гарантує швидких результатів. Ухвалення рішення про R&D потребує від бізнесу ретельної оцінки ризиків (втрата бюджету та ресурсів) та потенційних надбань (нові продукти, нові практики нова інтелектуальна власність тощо).

Послуги R&D від WEZOM

Без правильно обраного вектора та вимірюваних показників успішності процес R&D може легко перетворитися на тривалий “злив” бюджету без практичних результатів. Для проведення досліджень варто залучати досвідчену та фахову команду, що включає R&D-менеджерів, розробників, а за необхідності – і науковців. 

Команда WEZOM добре розуміє, що таке послуга дослідження та розвитку, адже опікується інноваційними диджитал-проєктами для бізнесу вже майже чверть століття. Наше портфоліо – це софт для промисловості, логістики, eCommerce, охорони здоров`я, девелопменту тощо. За ці роки ми напрацювали ефективну практику здійснення корпоративних досліджень.

Як працює наша команда

В контексті IT-бізнесу послуга R&D – це перш за все процес перетворення ідеї або запиту клієнта на життєздатну концепцію диджитал-продукту, в якій не залишається елементів невизначеності. Головна пропозиція WEZOM – це індивідуальна розробка IT-продуктів з нуля, під усі потреби та запити бізнесу клієнта. Тож більшість наших проєктів у тому чи іншому обсязі містить елементи R&D: на старті наші фахівці досліджують ринки, галузь, бізнес-процеси клієнта, а потім пропонують найкращі рішення та технології для проєкту.

Наш процес R&D будується на трьох ключових принципах:

 • Фокус на новаторстві. Сама необхідність здійснення R&D означає, що клієнта не задовольняють наявні на ринку рішення, він шукає нових можливостей.

 • Вимірюваність та дедлайни. Не можна допустити, аби процес R&D перетворився на процес пошуку заради пошуку. Він має мати хронологічні обмеження та вимірюванні показники ефективності. 

 • Практичність. Послуга R&D має бути скерована на пошук реалістичних та рентабельних рішень, які можна втілити в життя із доступним клієнту рівнем технологій.

Які етапи роботи охоплює R&D

У дослідницькому процесі в IT можна умовно визначити декілька базових етапів:

 • Визначення цілей і завдань. На цьому етапі команда R&D визначає цілі та завдання проєкту, а також його бюджет та обмеження.

 • Проведення досліджень. Команда досліджує проблему клієнта, стан ринку та потенційно корисні технології для проєкту. Фахівці можуть вдатися до патентного пошуку, консультацій з науковцями, експериментів тощо.

 • Розробка концепції продукту. На підставі проведених досліджень команда пропонує концепцію продукту для вирішення завдання проєкту. 

 • Розробка прототипу. За необхідності команда переходить до створення прототипу дизайну продукту, чи навіть реалізує спрощений прототип в коді. Він має бути функціональним та демонструвати основні можливості рішення. 

Надалі відкриваються різні сценарії. Проєкт може перейти у цикл повноцінної розробки, зі створенням фронтенду та бекенду, тестуванням – аж до релізу та подальшої підтримки. Але також проєкт може затребувати додаткових досліджень, або сам прототип може потребувати доопрацювання для перевірки певних гіпотез. Це завжди ітеративний, але разом з тим креативний процес.

Ми проводили цей цикл у десятках успішних проєктів. Тож якщо вас цікавлять унікальні та інноваційні диджитал-продукти для бізнесу (софт, додатки, екосистеми) – ми готові допомогти. Звертайтеся по консультацію до наших фахівців просто зараз. 

Висновки

Напрямок досліджень та розвитку (R&D) в IT-сфері допомагає бізнесу шукати оптимальні цифрові інструменти для вирішення практичних завдань. Понад те, він дозволяє розкрити потенціал передових технологій на кшталт штучного інтелекту, інтернету речей та доповненої реальності. Перед компаніями з сильним R&D відкриваються широкі конкурентні переваги, можливості опанування нових напрямків та створення революційних продуктів.

Як і будь-який дослідницький процес, R&D потребує терплячості. Це не той напрямок, що може гарантувати бізнесу швидкі та позитивні результати. Втім, обійтися без нього неможливо. Зацікавлений в інноваціях бізнес може розвивати власні дослідження з нуля. Але набагато швидші результати може дати партнерство з досвідченою IT-командою, яка розуміє, що таке R&D послуга. 

FAQ

Що таке R&D?

Абревіатура R&D розшифровується як Research and Development, тобто це сфера наукових досліджень та розвитку (або розробки). У контексті IT процес R&D спрямований на пошук інноваційних рішень, розкриття потенціалу “глибоких технологій” (deep tech), створення нових та покращення вже наявних продуктів.

В чому цінність послуги R&D?

Напрямок R&D відкриває для бізнесу низку переваг: запуск нових продуктів, комерціалізація новітніх технологій, створення інтелектуальної власності, розвиток внутрішньої культури інновацій тощо. Усе це підсилює гнучкість та конкурентоздатність компанії у будь-якій галузі. 

Які спеціалісти входять в команду послуги R&D?

Команда R&D може суттєво різнитися від проєкту до проєкту. До її складу можуть входити R&D-інженери, розробники, фахівці з кібербезпеки, аналітики даних, науковці, маркетологи, продуктові менеджери, проєктні менеджери, профільні фахівці з реального сектору тощо. 

Леся
Про автора
Леся
Head of QA Department
Досвід роботи 7 роки
Керівник відділу контролю якості (QA) та автор статей, має великий досвід та глибокі знання в галузі тестування програмного забезпечення. Її статті — цінне джерело знань, пов'язаних із передовими методиками та практиками QA, написані у доступній та зрозумілій формі.
Більше статей від автора
Як вам стаття?
Давайте обговоримо Ваш проєкт
Натискаючи кнопку “Відправити”, ви даєте згоду на обробку особистих даних. Детальніше
Коментарі
(0)
Будьте першими, хто залишить коментар
wezom logo
Залишились питання?
Залиште контактні дані. Наш менеджер зв'яжеться та проконсультує вас.
Підписуйтесь на розсилку Айтижблог
blog subscriber decor image
Бажаєте отримувати цікаві статті?
Натискаючи кнопку “Відправити”, ви даєте згоду на обробку особистих даних. Детальніше
Слідкуйте за нами у соціальних мережах
Цей сайт використовує cookie-файли для більш комфортної роботи користувача. Продовжуючи переглядати сайт, Ви погоджуєтеся на використання cookie.