Вікторія
Вікторія
IT Sales Manager
02.05.2024

Ключові виклики для агропромисловості на 2024 рік

Вікторія
Вікторія
IT Sales Manager
02.05.2024
02.05.2024
618
8 хвилин
0

За даними Statista, у 2024 році валовий обсяг продукції на ринку сільського господарства досягне 3,9 трильйона доларів. А річні темпи зростання сягнуть 5,66%. Також, за прогнозами, вже до 2028 року обсяги виробництва подолають позначку в 4,86 трильйона доларів. Швидкі темпи зростання сфери сільського господарства та агропромисловості зокрема повʼязані в першу чергу зі зростанням чисельності населення, яка вже перетнула позначку у вісім мільярдів осіб.

Важливо розуміти, що активний розвиток призводить до того, що постійно зʼявляються нові виклики для агропромисловості. І в майбутньому, очевидно, ці виклики лиш посиляться. Тому сьогодні ми з вами розглянемо ключові труднощі агропромисловості на поточний момент, а також шляхи їхнього усунення за допомогою IT-рішень (і не тільки).

1. Зміна клімату та екстремальні погодні умови

Зміни клімату — це на сьогодні ледь не головні виклики для агропромислового бізнесу. Вчені стверджують, що серйозні кліматичні зміни у світі почали спостерігатися ще у 1975 році, а надалі лиш посилювалися. За найоптимістичнішим сценарієм, до 2040 року середня річна температура на планеті зросте на 1,5-3 градусів. Та зміни можуть виявитися навіть більш глобальними. А це своєю чергою може призвести до істотного перерозподілу опадів. 

Серед додаткових негативних наслідків — посухи, повені, інші кліматичні аномалії, які знижують продуктивність сільського господарства, а зрештою — здатні істотно збільшити вартість сільськогосподарських продуктів і створити додаткові проблеми продовольчої безпеки в багатьох регіонах світу. І це насправді лише вершина айсберга. В майбутньому негативні наслідки будуть зростати.

Як протистояти негативному впливу погодних умов?

Очевидно, що окремо взятий бізнес не може вплинути на клімат планети. Та все ж цілком реально зменшити вплив змін на власну діяльність. Розробка та впровадження передових систем прогнозування погоди та кліматичних моделей, інтегрованих з мобільними додатками та дашбордами для фермерів, можуть допомогти вирішити цю проблему. Такі рішення дозволять сільськогосподарським виробникам оперативно реагувати на зміни погодних умов та адаптувати свої методи ведення господарства відповідно до прогнозів. Наприклад, фермери зможуть отримувати своєчасні попередження про можливі посухи або повені, що дасть їм змогу вжити необхідних заходів для захисту врожаю та мінімізації збитків. Крім того, інтелектуальні системи можуть надавати рекомендації щодо оптимального планування посівів, зрошення та внесення добрив з урахуванням кліматичних чинників.

2. Загроза для рослин від шкідників та хвороб

Другі ключові виклики агропромисловості — це різноманітні шкідники та хвороби, які можуть призвести до значних втрат врожаю та великих економічних збитків. Комахи-шкідники, грибкові та бактеріальні захворювання можуть швидко поширюватися на великі площі посівів, пошкоджуючи або знищуючи культури. Це не лише знижує врожайність, а й може негативно вплинути на якість та безпечність продукції.

Здавалося б, сьогодні існує достатньо різноманітних пестицидів, які допомагають захистити сільськогосподарські рослини та поліпшити врожайність. Але використання великої кількості таких засобів також має негативні наслідки, адже може зашкодити навколишньому середовищу та здоровʼю людей, які працюють у сільськогосподарській сфері. Плюс до цього деякі пестициди можуть погіршити якість продукції та навіть зробити її небезпечною для вживання. 

Як захистити рослини?

Сучасні технологічні рішення дійсно допомагають доволі ефективно нівелювати виклики сільськогосподарської промисловості, повʼязані зі шкідниками та хворобами. Зараз у світі вже доволі активно використовуються комплексні системи з використанням дронів та супутникових знімків, які дозволяють здійснювати раннє виявлення хвороб та шкідників на полях за допомогою аналізу зображень із застосуванням штучного інтелекту. 

Алгоритми можуть виявляти ознаки захворювань на ранніх стадіях та надавати фермерам рекомендації щодо необхідних втручань для боротьби зі шкідниками або лікування рослин. Своєчасне реагування допоможе запобігти подальшому поширенню хвороб та зменшити втрати врожаю. Крім того, такі системи можуть забезпечити більш точне та ефективне застосування пестицидів, зменшуючи їхній негативний вплив на навколишнє середовище.

3. Потреба в ефективному використанні ресурсів

На самому початку ми підкреслили, що обсяги сільськогосподарського виробництва щороку зростають великими темпами. При цьому сільське господарство використовує велику кількість невідновлюваних ресурсів, таких як земля, вода, деякі види добрив. Всі вони є обмеженими, а тому їх нераціональне використання може зрештою призвести до екологічних проблем та суттєвого зниження продуктивності промисловості.

Надмірне використання води для зрошення, надлишкове внесення добрив та інші неефективні практики можуть спричинити забруднення грунтових вод, деградацію грунтів та втрату біорізноманіття. Крім того, це може негативно позначитися на економічній стійкості сільськогосподарських підприємств через зростання витрат на ресурси. Якщо не розпочати ефективно та зважено використовувати природні ресурси зараз, то вже в найближчому майбутньому виклики аграрно-промислового комплексу постануть гостріше, ніж будь-коли. 

Рішення для ефективного використання ресурсів

Розробка та впровадження систем точного землеробства може допомогти вирішити цю проблему, забезпечуючи більш раціональне використання ресурсів. Такі системи використовують дані від різноманітних сенсорів для моніторингу вологості грунту, рівня pH, концентрації поживних речовин та інших важливих параметрів.

Сучасні IT-системи аналізують інформацію про використовувані ресурси та допомагають знайти ефективні шляхи оптимізації діяльності, надаючи рекомендації щодо раціонального використання наявної ресурсної бази. Таким чином можна уникнути надмірного та нераціонального застосування невідновлюваних ресурсів, скоротити витрати й разом з тим зменшити негативний вплив на навколишнє середовище. А при грамотному підході це може істотно підвищити продуктивність сільського господарства за рахунок більш ефективного використання наявної ресурсної бази. І це дійсно варто робити, адже в майбутньому дефіцит може стати дуже відчутним.

4. Труднощі логістичних постачань

Сільське господарство — це одна з тих сфер промисловості, які дуже сильно привʼязані до сезонності та погодних умов. Тому всі логістичні процеси повинні відбуватися вчано. Будь-які порушення логістичних ланцюжків постачання та графіку виконання робіт можуть призвести до серйозних негативних наслідків. Своєчасна доставка насіння, добрив, обладнання та інших ресурсів до фермерських господарств, а також транспортування сільгосппродукції до переробних підприємств і ринків збуту є критично важливою. 

Затримки, неефективна маршрутизація та інші логістичні проблеми можуть призвести до значних втрат врожаю, погіршення якості продукції та економічних збитків. Крім того, неналежна логістика може спричинити псування швидкопсувних продуктів, що також веде до втрат. У сільському господарстві апріорі складно будувати прогнози через численну кількість обʼєктивних чинників. А логістичні труднощі для агропромислового бізнесу фактично роблять прогнозування неможливим. 

Як покращити логістичні постачання?

Розробка та впровадження інтегрованих систем управління ланцюгами постачань може допомогти вирішити перелічені вище проблеми. Такі системи використовують інформацію в реальному часі про стан вантажів, місцезнаходження транспортних засобів, погодні умови та інші релевантні дані для координації та оптимізації логістичних процесів. Алгоритми можуть аналізувати ці дані та розраховувати найефективніші маршрути для доставки, враховуючи різноманітні фактори, такі як відстань, час, вартість, обмеження руху тощо.

Крім того, ці системи можуть відстежувати логістичні ланцюжки на всіх етапах та попереджати про будь-які відхилення, щоб запобігти псуванню продукції. Це дозволяє скоротити час доставки, зменшити втрати продуктів та знизити логістичні витрати, що у загальному підсумку підвищує ефективність та прибутковість агропромислових підприємств. Плюс до всього це робить прогнозування більш обʼєктивним та точним.

5. Обмеження в доступі до ринків та прозорість

Для багатьох країн агропромисловість — це не лише можливість забезпечувати власне населення та бізнес необхідною продукцією, але й важлива складова експорту та посилення економіки. Тому доступ до ринків збуту та прозорість ціноутворення є ще одним важливим викликом для агропромислового сектору. 

Малі та середні фермерські господарства часто стикаються з труднощами у пошуку надійних каналів збуту своєї продукції та встановлюють нижчі ціни через відсутність прямого доступу до роздрібних мереж та експортних ринків. Залежність від посередників може призводити до маніпуляцій цінами та низької прибутковості для виробників. Крім того, брак прозорості та надійної інформації про ринкову кон'юнктуру ускладнює прийняття обгрунтованих рішень щодо виробництва та збуту продукції.

Як покращити конкурентоспроможність?

Одним з оптимальних сучасних рішень для розширення ринку збуту сьогодні стає розробка цифрових торговельних платформ, які надають фермерам безпосередній доступ до покупців та цілих ринків. Такі платформи дають змогу сільгоспвиробникам напряму взаємодіяти з потенційними клієнтами, демонструвати власну продукцію та її конкурентні переваги і, звісно ж, укладати нові угоди. 

Завдяки прозорій інформації про поточні ринкові ціни та попит фермери мають змогу приймати більш обгрунтовані рішення щодо планування виробництва та збуту. Крім того, цифрові торговельні платформи можуть забезпечувати гарантії якості, сертифікацію та відстеження походження продукції, що підвищує довіру покупців та полегшує доступ до міжнародних ринків. У результаті фермери отримують можливість збільшити свої прибутки за рахунок прямого продажу та усунення посередників.

6. Безпека даних та кіберзахист

Активна цифровізація стрімко проникає в усі сфери промисловості, і агросектор не став винятком. Агропромисловість з року в рік стає все більш цифровізованою та залежною від різноманітних технологій. З одного боку, це перевага. Але з іншого — додаткові виклики для агропромислового комплексу, адже збільшуються ризики кібератак та порушень безпеки даних, яким потрібно ефективно протистояти.

Сільськогосподарські підприємства збирають та обробляють величезні обсяги конфіденційних даних, таких як фінансова інформація, дані про врожаї, технології вирощування та особисті дані клієнтів. Витік або крадіжка цих даних може завдати серйозної шкоди репутації компанії, призвести до фінансових втрат та порушити конфіденційність. Крім того, кібератаки на системи моніторингу та контролю можуть перервати критично важливі операції та спричинити збої у виробничих процесах.

Як забезпечити захист даних?

Вирішити ці проблеми агропромисловості та мінімізувати ризики допомагають передові протоколи безпеки та шифрування, які дають змогу захистити фермерів та підприємства агропромислового сектору від кібератак та інших ризиків. Використання надійних систем шифрування даних, багаторівневої автентифікації та регулярне оновлення програмного забезпечення допоможе мінімізувати ризики витоку важливої інформації.

Окрім того, сучасний агробізнес повинен використовувати захищені хмарні сховища даних та системи резервного копіювання, які забезпечують надійність зберігання інформації і швидке відновлення у разі втрати. Також не варто забувати про регулярне навчання персоналу в питання кібербезпеки, адже людський фактор часто є однією з найбільших загроз. Тому з персоналом потрібно працювати постійно та активно, щоб виклики для агропромисловості не становили для вас небезпеки.

7. Фізична безпека робітників і ферм

Війна в Україні наочно продемонструвала, що фізична загроза для працівників сільськогосподарської сфери є абсолютно реальною. Особливо в прифронтових регіонах, а також у місцевості, яка тимчасово перебувала під окупацією. Але навіть у мирний час певні ризики для життя та здоровʼя існують, і про це варто памʼятати.

Війна в країні триває. Обстріли, мінування територій та інші військові дії можуть завдати шкоди життю та здоров'ю людей, які працюють на фермах або полях. Крім того, пошкодження інфраструктури, знищення посівів та худоби може призвести до величезних економічних втрат для сільгоспвиробників. Ця проблема не лише ставить під загрозу продовольчу безпеку, а й негативно впливає на морально-психологічний стан працівників, змушених працювати в небезпечних умовах.

Рішення: системи дистанційного керування фермерськими операціями

Впровадження дистанційних систем керування фермерськими операціями може допомогти вирішити цю проблему (принаймні частково), мінімізуючи ризики для людського життя. Використання дронів, автоматизованого сільськогосподарського обладнання та програмного забезпечення для віддаленого управління дозволяє проводити критично важливі польові роботи без фізичної присутності людей у небезпечних зонах. 

Оператори можуть керувати технікою на безпечній відстані, здійснюючи моніторинг полів, посіви, внесення добрив та інші операції. Дрони забезпечують візуальний контроль над територією, виявляючи потенційні загрози та допомагаючи уникати ризиків. Така система дистанційного керування не лише захищає життя працівників, але й дозволяє підтримувати сільськогосподарське виробництво навіть в особливо складних умовах.

Розробіть власне IT-рішення для протидії викликам та труднощам

Подолати абсолютно всі виклики сільськогосподарської промисловості зі стовідсотковою гарантією неможливо, тим паче в сучасних реаліях. Та все ж ефективні й індивідуально створені IT-рішення справді допомагають істотно зменшити ризики, оптимізувати робочі процеси й збільшити ефективність бізнес-діяльності у сфері сільського господарства.

Ми у Wezom пропонуємо клієнтам індивідуальну розробку IT-рішень, повністю адаптованих саме для потреб та умов роботи вашого бізнесу. Наші фахівці попередньо ретельно вивчають специфіку діяльності клієнта, аналізують можливі загрози та виклики, розробляють оптимальні рішення з використанням передових технології, таких як інтернет речей, штучний інтелект, хмарні обчислення та аналітика даних. 

Звертайтеся, якщо хочете перетворити виклики на можливості за допомогою сучасних IT-рішень, розроблених спеціально для вашого агропромислового бізнесу. Результатами ви будете задоволені!

Висновки

Агропромисловий сектор стикається з безпрецедентними викликами у 2024 році, зумовленими змінами клімату, загрозами від шкідників та хвороб, обмеженістю ресурсів, логістичними труднощами, проблемами доступу до ринків, ризиками кібербезпеки та фізичної безпеки в деяких регіонах. Ці виклики можуть завдати серйозної шкоди продуктивності сільського господарства, прибутковості агропідприємств та продовольчій безпеці в цілому.

Однак завдяки розвитку інноваційних технологій та IT-рішень агропромисловість має можливість ефективно протистояти цим викликам. Системи прогнозування погоди, точного землеробства, моніторингу шкідників, управління ланцюгами постачань, цифрові торговельні платформи, рішення з кібербезпеки та дистанційного керування операціями – все це може допомогти фермерам адаптуватися до змін, оптимізувати використання ресурсів, підвищити ефективність та забезпечити стійкість власного бізнесу.

Сьогодні, інвестуючи в інноваційні IT-рішення та співпрацюючи з досвідченими розробниками, агропромислові підприємства можуть успішно долати сучасні виклики та забезпечувати стабільне виробництво продуктів харчування для зростаючого населення світу.

FAQ

Які ключові виклики чекають на агропромисловість у 2024?

Сучасний агропромисловий сектор стикається з безліччю викликів, серед яких зміна клімату та екстремальні погодні умови в деяких регіонах, загроза для рослин від шкідників та хвороб, обмежена кількість ресурсів, труднощі в логістичних постачаннях, обмежений доступ до ринків збуту та загрози кібербезпеці. 

Як розробка IT-рішення може відповісти на виклики агропромисловості?

Сучасні IT-рішення дають змогу впоратися з більшістю викликів для сільського господарства та оптимізувати робочі процеси, розширити ринки збуту, протистояти зовнішнім факторам та ефективно конкурувати на ринку, який постійно зростає й розширюється. Сільське господарство з кожним роком стає все більш технологічним та цифровізованим. І якщо ви просто зараз не почнете модернізувати власний агробізнес, конкурувати на ринку буде все складніше.

Вікторія
Про автора
Вікторія
IT Sales Manager
Досвід роботи 6 років
Експерт з IT-продуктів, допомагає потенційним клієнтам WEZOM підібрати оптимальні платформи і технології для вирішення завдань бізнесу.
Більше статей від автора
Як вам стаття?
Давайте обговоримо Ваш проєкт
Натискаючи кнопку “Відправити”, ви даєте згоду на обробку особистих даних. Детальніше
Коментарі
(0)
Будьте першими, хто залишить коментар
wezom logo
Залишились питання?
Залиште контактні дані. Наш менеджер зв'яжеться та проконсультує вас.
Підписуйтесь на розсилку Айтижблог
blog subscriber decor image
Бажаєте отримувати цікаві статті?
Натискаючи кнопку “Відправити”, ви даєте згоду на обробку особистих даних. Детальніше
Слідкуйте за нами у соціальних мережах
Цей сайт використовує cookie-файли для більш комфортної роботи користувача. Продовжуючи переглядати сайт, Ви погоджуєтеся на використання cookie.