Гузенко Сергій
Гузенко Сергій
CEO&founder WEZOM
29.12.2023

Приймальне тестування програмного забезпечення: визначення та етапи

Гузенко Сергій
Гузенко Сергій
CEO&founder WEZOM
29.12.2023
29.12.2023
5.0
1724
10 хвилин
0

Для створення успішного IT-продукту недостатньо просто написати якийсь код відповідно до техзавдання. Розробники мають постійно тримати в голові ключові вимоги проєкту та проблеми бізнесу, що стоїть за ним. Важливо також вміти поставити себе на місце кінцевого користувача сервісу. 

Найкращий спосіб забезпечити відповідність продукту вимогам проєкту на його фінальних етапах – проведення приймальних тестів (Acceptance Testing). Ми розкажемо, що це за різновид тестування, визначимо його мету та ключові етапи. Розгляньмо, як відбувається приймальне тестування на практиці. 

Що таке приймальне тестування?

Приймальне тестування – це фінальна фаза етапу контролю якості у розробці будь-якого продукту. На цьому етапі сторона замовника розробки вирішує, чи відповідає створений продукт завданням та вимогам проєкту, та чи варто випускати його в реліз. 

За своєю суттю приймальне тестування мало чим відрізняється від функціональних тестів, і ці поняття часто використовують як синоніми. Адже тести на етапі приймання імітують реальні сценарії використання продукту – тестувальники разом з командою клієнта перевіряють функціональність, продуктивність, надійність та юзабіліті розробки. 

Автоматизоване приймальне тестування працює за принципом “чорної скриньки”. Це означає, що тестовий код може використовувати лише доступний користувачу інтерфейс, без жодного доступу до внутрішніх компонентів системи. 

 

Відтак приймальні тести працюють з продуктом точно так само, як це робив би пересічний користувач продукту. Це надає такому тестуванню низку переваг. 

 • Приймальні тести здійснюються швидше та вимагають менше зусиль, ніж ручні функціональні. До того, вони значно точніші.

 • Гарно написані приймальні тести можуть слугувати як точна й перевірена на практиці документація проєкту;

 • Проходження приймальних тестів значною мірою гарантує, що система працює відповідно до вимог бізнесу й користувачів.

 • Завдяки приймальному тестуванню клієнт набагато краще розуміє свій новий продукт і матиме щодо нього набагато менше питань в майбутньому. 

Водночас приймальні тести дають лише зовнішній погляд на систему й не дають жодного уявлення про її внутрішню якість. До того ж принцип “чорної скриньки” дозволяє реалізувати далеко не всі сценарії взаємодії з кодом. В ідеалі приймальне тестування  має бути лише завершальним етапом QA. 

Мета виконання приймального тестування

Отже, приймальне тестування продукту має бути фінальною ланкою комплексного процесу контролю якості. І не лише для розробника, але й для замовника. З одного боку, тестування має гарантувати технічну готовність та функціональність нового продукту. З іншого, тести мають дати стороні замовника повну впевненість у тому, що продукт готовий до релізу. 

Клієнт має пересвідчитися, що продукт працює саме так, як і замислювалось. Він також має бути впевненим, що розробка відповідає актуальним ринковим стандартам і може конкурувати з аналогічними рішеннями на ринку. 

Приймальне тестування – це одна з останніх можливостей виявити проблеми продукту перед його релізом. Ці проблеми можуть бути навіть не технічними, але дуже суттєвими – стосуватися фундаментальних принципів юзабіліті, які неможливо було б виявити на попередніх етапах QA. 

 

Що буде, якщо знехтувати приймальним тестуванням, або провести його легковажно? Це може мати для усього проєкту дуже серйозні наслідки. 

 • Замовник продукту може бути неприємно здивований якістю або результатом розробки, адже мав щодо нього абсолютно інші очікування;

 • Клієнт може мати недостатньо глибоке розуміння свого продукту й зіткнутися зі складнощами в його підтримці та використанні;

 • Розробники можуть понести відповідні репутаційні втрати – навіть якщо їх робота виконана на належному технічному рівні;

 • Кінцеві користувачі можуть стикнутися з проблемами при використанні продукту, що нашкодить репутації бренду. 

 • Витрати на доопрацювання та підтримку продукту істотно збільшаться, адже виявлені після релізу проблеми доведеться виправляти. 

Тож значення приймального тестування неможливо переоцінити. Воно є обов’язковим етапом розробки будь-якого ПЗ, від якого залежить якість, функціональність, надійність і зручність продукту.

Рекомендуємо почитати
Наш чекліст тестування мобільного додатку

Дізнайтесь які обов’язкові складові ефективного тестування мобільного додатку!

Чекліст

Етапи приймального тестування

Приймальне тестування саме по собі є багаторівневим процесом, що має перевірити функціональність, юзабіліті та відповідність продукту усім вимогам проєкту. Розгляньмо процес приймального тестування з огляду на практику WEZOM. Які етапи приймального тестування є ключовими?

Визначення критеріїв приймання

Критерії приймання (Acceptance Criteria) – це умови, які мають бути виконані, аби продукт, його окремий інкремент чи користувацька історія вважались завершеними й готовими до роботи. Критерії приймання визначають необхідний рівень функціонала, якості, надійності, продуктивності тощо. 

Вони допомагають розробникам зрозуміти, що саме і яким чином їм треба реалізувати, аби продукт відповідав усім очікуванням бізнесу та кінцевих користувачів. Відтак чіткий та недвозначний опис Acceptance Criteria має важливе значення для усього проєкту. 

Як можуть виглядати критерії приймання? Наприклад, ми маємо вимогу: користувач має можливість завантажувати у додаток фото.В такому випадку Acceptance Criteria можуть виглядати так: 

 • Користувач може обрати фото з галереї свого пристрою або зробити нове;

 • Перед завантаженням користувач може обрізати повернути танакласти фільтр на фото у вбудованому редакторі;

 • Користувач може прописати до фото хештег;

 • Користувач бачить індикатор завантаження фото та отримує сповіщення про його завершення.

 

Правильно визначений критерій можна легко перевірити за чітким параметром “так/ні – його не можна виконати наполовину. Приймальне тестування продукту націлене здебільшого саме на перевірку критеріїв, узгоджених розробниками та клієнтом.

Розробка набору тестових сценаріїв

Тестування – це не хаотичне “натискання на кнопки” в пошуках багів. Воно здійснюється на основі тестових сценаріїв (Test scenario), які можна описати як послідовність дій над продуктом, що поєднані між собою логікою певного бізнес-процесу. Тестові випадки імітують дії реального користувача, що взаємодіє з вашим продуктом. 

Набір сценаріїв тестування має враховувати усі можливі способи виконання завдання, увесь доступний функціонал. Врахувати варто як позитивні, так і негативні тестові приклади, адже користувачі часто можуть діяти зовсім не так, як того очікують розробники.

У тестовому сценарії мають бути прописані чітка мета, передумови та очікувані результати. Він має містити детальний опис кожного кроку та дії користувача в межах сценарію 

При успішному виконанні користувацького сценарію можна зробити висновок про те, що продукт готовий виконувати ту чи іншу функцію. А при проходженні усіх тестових сценаріїв можна говорити й про успішне приймальне тестування. 

Визначення необхідних ресурсів

Визначення критеріїв приймання та тестових сценаріїв дозволяє сформувати тест-план, в якому необхідно описати стратегію, цілі, графік, та очікувані результати тестування. Важливо завчасно оцінити масштаби завдання й необхідні для нього ресурси, такі як  обладнання, персонал та оточення для проведення тестування. При визначенні необхідних ресурсів слід врахувати низку факторів:

 • Масштаби і складність продукту, який тестується;

 • Вимоги проєкту, очікування бізнесу та кінцевих користувачів;

 • Строки та бюджет проєкту;

 • Стандарти та методології проведення тестування

 • Ризики й обмеження, пов’язані з тестуванням.

Для успіху приймального тестування слід створити середовище, яке максимально відтворює реальні умови використання продукту, а також забезпечити інструменти для виконання та документування тестів. Наприклад, для тестування мобільного додатку потрібні різноманітні смартфони, планшети, софт, мережева інфраструктура тощо. Але головне –  у будь-якому проєкті потрібні фахівці, досвідчені QA-інженери. 

 

Здійснення приймального тестування

Це безпосередньо проведення тестів та документування результатів. Фахівці рухаються за тест-планом, виконують заздалегідь підготовлені тестові сценарії відповідно до критеріїв приймання. 

Тестування може здійснюватись як вручну, так і автоматично, за допомогою спеціального софту, бібліотек та скриптів. Співвідношення ручних та автоматизованих методів залежить від потреб кожного окремого проєкту, зазвичай повністю відмовитись від ручного тестування неможливо. Водночас до тестування також можна залучити реальних користувачів та команду замовника. 

Важливо уважно й детально документувати увесь процес тестування та фіксувати результати, включно з усіма виявленими дефектами. У практиці WEZOM для цього використовується сервіс тестової документації AIO, який інтегровано з платформою таск-менеджменту Jira.

 

Аналіз результатів

Після перевірки усіх тестових сценаріїв розробники та сторона замовника аналізують результати тестування. Клієнт оцінює, чи відповідає створений розробниками продукт усім вимогам та критеріям приймання. Це фактично питання про те, чи можна випускати продукт в реліз. 

Аналіз результатів приймального тестування може включати такі кроки:

 • Порівняння фактичних результатів тестування з очікуваними;

 • Визначення ступеня покриття тестами усіх характеристик продукту, що потребували перевірки (функціонал, продуктивність, юзабіліті тощо;.

 • аналіз причин виникнення дефектів, їх серйозності, впливу на продукт;

 • Підготовка звітів про результати тестування, які містять статистику, висновки, рекомендації та пропозиції щодо подальшого розвитку продукту.

Тож якщо в результаті приймального тестування виявлено дефекти чи невідповідності – їх документують. Команда замовника та розробники разом вирішують, що з ними робити. 

Усунення дефектів

Після аналізу результатів приймального тестування розробники за потреби виправляють усі виявлені дефекти, починаючи з найкритичніших. За необхідності цей цикл можна повторювати, або ж провести якісь додаткові перевірки. Наприклад, додати автоматичні тести для покриття критичного функціонала, чи опрацювати ще один тестовий сценарій.

Ми описали лише базові етапи приймального тестування продукту. За необхідності їх можна додатково деталізувати та розбивати на додаткові проміжні стадії.

Створіть якісний продукт разом з WEZOM

Ми вже 24 роки створюємо ефективні та сучасні диджитал-рішення для бізнесу у різних сферах: від eCommerce та туризму до логістики та енергетики. Наші продукти – це веб- і мобільні додатки будь-якої складності, індивідуальні ERP- та TMS-платформи, СRM-системи тощо. Ви можете ознайомитись з реальними кейсами в нашому портфоліо та почитати відгуки клієнтів на сайті. У своїх проєктах ми сповідуємо індивідуальний підхід та практичність, гарантуємо високу технічну якість та безпеку. 

Забезпечити контроль якості масштабного та комплексного продукту – непросте завдання, що потребує досвіду й володіння актуальними технологіями розробки. Наші фахівці мають безцнний досвід створення таких продуктів з нуля – від обговорення концепції до кодингу, тестування та релізу. 

Якщо вас цікавлять можливості створення якісного та унікального IT-продукту для вашого бізнесу – не зволікайте. Ви можете зробити запит на консультацію з нашими експертами просто зараз. 

 

Підсумки

Ми з’ясували, що таке приймальне тестування. Це кульмінація зусиль усього проєкту, яка має підтвердити, що розробники працювали не дарма і створили дійсно цінний продукт.

Приймальні тести перевіряють відповідність продукту вимогам бізнесу та очікуванням кінцевих користувачів. З іншого боку, це остання можливість виявити серйозні недоліки й помилки продукту до релізу, а отже і суттєво покращити його. Легковажне ставлення до приймальних тестів може щонайменше спричинити додаткові витрати – адже виявлені після релізу проблеми доведеться терміново документувати та виправляти. У найгірших випадках пробіли у тестування можуть завдати суттєвої шкоди бізнесу та бренду клієнта.

Звісно, далеко не кожний бізнес має ресурси для розробки й тестування продукту власними силами. Секрет успіху в таких випадках – партнерство з досвідченою IT-командою.

FAQ

Що таке приймальне тестування?

Приймальне тестування – це перевірка IT-продукту на відповідність вимогам проєкту, очікуванням бізнесу та кінцевих користувачів. Його мета – оцінка та перевірка продукту на готовність до релізу, виправлення останніх недоліків й помилок.

Чи обов’язково робити приймальне тестування?

Приймальне тестування – це важливий крок як для розробників, які прагнуть забезпечити найкращу якість свого продукту, так і для сторони замовника, яка хоче переконатись у його технічній готовності та конкурентоздатності. Тож воно майже завжди є обов’язковою частиною будь-якого проєкту.

Коли проводиться приймальне тестування?

Зазвичай приймальне тестування проводиться перед релізом, коли продукт вже минув етапи розробки й перебуває на фінальних етапах QA. Приймальні тести дозволяють стороні замовника зробити висновок про те, що продукт не потребує доопрацювань і готовий до релізу. 

Гузенко Сергій
Про автора
Гузенко Сергій
CEO&founder WEZOM
Досвід роботи 25 років
Заснував IT-компанію WEZOM у 1999 році. Сьогодні стратегічна прозорливість та лідерство Сергія Гузенка дозволили WEZOM займати лідируючі позиції на ринку.
Більше статей від автора
Як вам стаття?
5.0
Проголосувало: 4
Давайте обговоримо Ваш проєкт
Натискаючи кнопку “Відправити”, ви даєте згоду на обробку особистих даних. Детальніше
Коментарі
(0)
Будьте першими, хто залишить коментар
wezom logo
Залишились питання?
Залиште контактні дані. Наш менеджер зв'яжеться та проконсультує вас.
Підписуйтесь на розсилку Айтижблог
blog subscriber decor image
Бажаєте отримувати цікаві статті?
Натискаючи кнопку “Відправити”, ви даєте згоду на обробку особистих даних. Детальніше
Слідкуйте за нами у соціальних мережах
Цей сайт використовує cookie-файли для більш комфортної роботи користувача. Продовжуючи переглядати сайт, Ви погоджуєтеся на використання cookie.